КОДИМУР 50 ВП

Продукт 20 от 117

КОНТАКТЕН МЕДСЪДЪРЖАЩ ФУНГИЦИД ЗА БОРБА СРЕЩУ СЪЩИНСКИТЕ МАНИ В РЕДИЦА КУЛТУРИ

 

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 

877,2 г/кг меден оксихлорид (Cu – 500 г/кг)

 

ФОРМУЛАЦИЯ: 

ВП – водоразтворим прах

 

КОДИМУР 50 ВП е контактен медсъдържащ фунгицид с предпазно действие, който е ефикасен срещу причинителите на гъбни болести от клас Oomycetes, Ascomycetes (без брашнести мани), Basydiomycetes (без праховитите главни) и на по-голямата част от гъбите от клас Deutheromycetes (почвени патогени) в редица култури. КОДИМУР 50 ВП съдържа меден оксихлорид (877,2 г/кг), което води до изразено бактерицидно и бактериостатично действие.
Меденият оксихлорид има специфичен механизъм на действие, който позволява на медта да инхибира белтъчините и ензимите в клетката на патогена. Медните йони се свързват най-често с карбоксилните и сулфхидрилните групи, прониквайки в цитоплазмата и образувайки смъртоносни токсични метаболити в клетката на патогена.

 

УПОТРЕБА

Култура Патоген Момент на приложение Доза
Лозя (винени сортове) Мана (Plasmopara viticola)

внася се във фаза BBCH 13 – 83 (третите листа са отворени – плодът е готов за беритба)
Брой мин/макс приложения – 3
Интервал между приложенията – 10
Само 2 приложения с доза 300 г/дка

180 – 300 г/дка
Лозя (десертни сортове) Мана (Plasmopara viticola)

внася се във фаза BBCH 13 – 83 (третите листа са отворени – плодът е готов за беритба)
Брой мин/макс приложения – 3
Интервал между приложенията – 10
Само 2 приложения с доза 300 г /дка

150 – 300 г/дка
Семкови овощни култури (ябълка, круша) Струпясване (Venturia sp.), 
Нектриален рак (Nectria galligena)

Зимно третиране. 
След прибиране на реколтата до преди цъфтеж
Брой мин/макс приложения – 3
Интервал между приложенията – 7
Само 2 приложения с доза 300 г/дка

180 – 300 г/дка
Костилкови овощни култури  (праскова, нектарина) Къдравост по прасковата 
(Taphrina deformans)

Зимно третиране. 
След прибиране на реколтата до преди цъфтеж
Брой мин/макс приложения – 3
Интервал между приложенията – 14
Само 2 приложения с доза 300 г/дка

240 – 300 г/дка
Домати, Патладжани Картофена мана
(Phytophthora infestans)

от ранните стадии на развитие до 3 дни преди прибиране на реколтата
Брой мин/макс приложения – 3
Интервал между приложенията – 10

180 – 240 г/дка
Картофи Мана (Phytophthora infestans)

От ранните стадии на развитие до 15 дни преди прибиране на реколтата
Брой мин/макс приложения – 3
Интервал между приложенията – 10

180 – 240 г/дка
Марули и други салатни култури Мана (Bremia lactucae)

От ранните стадии на развитие до 15 дни преди прибиране на реколтата
Брой мин/макс приложения – 3
Интервал между приложенията – 10

150 – 240 г/дка
Маслини Cycloconium oleaginum

BBCH 10 – 85
Едно приложение през зимата и две приложения през пролетта
Брой мин/макс приложения – 3
Интервал между приложенията – 10
Само 2 приложения с доза 300 г/дка

240 – 300 г/дка
Портокали, Грейпфрут Фитофторно гниене (Phytophthorasp.)

Зимно третиране 
Брой мин/макс приложения – 1

100 – 300 г/дка

 

 

МИНИМАЛНА УПОТРЕБА

Култура Патоген Момент на приложение Доза
Минимална употреба Лозя (винени сортове) Бактериоза (Xanthomonas sp.)

внася се във фаза BBCH 13 – 89 (третите листа са отворени – плодът е готов за беритба)
Брой мин/макс приложения – 3
Интервал между приложенията – 10
Само 2 приложения с доза 300 г/дка

180 – 300 г/дка
Минимална употреба Лозя (десертни сортове) Бактериоза (Xanthomonas sp.)

внася се във фаза BBCH 13 – 89 (третите листа са отворени – плодът е готов за беритба)
Брой мин/макс приложения – 3
Интервал между приложенията – 10 
Само 2 приложения с доза 300 г/дка

150 – 300 г/дка

Минимална употреба
Семкови овощни култури (ябълка, круша)

Бактериоза (Pseudomonas sp.)

Зимно третиране. След прибиране на реколтата до преди цъфтеж.
Брой мин/макс приложения – 3
Интервал между приложенията – 7
Само 2 приложения с доза 300 г/дка

180 – 300 г/дка

Минимална употреба
Костилкови  овощни видове  (праскова, нектарина и др.)

Цитоспороза (Cytospora leucostoma)

Съчмянка (Coryneoum spp.)

Зимно третиране. След прибиране на реколтата до преди цъфтеж
Брой мин/макс приложения – 3
Интервал между приложенията – 14 
Само 2 приложения с доза    300 г/дка

240 – 300 г/дка

Минимална употреба
Маслини

Бактериоза (Pseudomonas sp.)

внася се във фаза BBCH 10 –  85
Едно приложение през зимата и
две приложения през пролетта
Брой мин/макс приложения – 3
Интервал между приложенията – 10
Само 2 приложения с доза 300 г/дка

240 – 300 г/дка

Минимална употреба
Цветя и украсни видове

Мана (Peronospora sp.),
Септориоза (Septoria sp.),
Антракноза
(Colletotrichum gloesporoides)

внася се във фаза от ранните стадии на развитие до прибиране
Брой мин/макс приложения – 3
Интервал между приложенията – 10 

150 – 300 г/дка

 

*Карантинен срок:

  • Лозя, картофи, марули и други салатни култури, маслини, портокал, грейпфрут – 15 дни
  • Домати, Патладжани – 10 дни
  • Семкови и костилкови овощни култури – не е приложима карантина

Category: