КОДИМУР 38 ФЛО

Продукт 21 от 117

КОНТАКТЕН МЕДСЪДЪРЖАЩ ФУНГИЦИД ЗА БОРБА СРЕЩУ СЪЩИНСКИТЕ МАНИ В РЕДИЦА КУЛТУРИ

 

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 

690,6 г/л меден оксихлорид (Cu – 380 г/л)

 

ФОРМУЛАЦИЯ: 

СК – суспензионен концентрат

 

КОДИМУР 38 ФЛО е контактен медсъдържащ фунгицид с предпазно действие, който е ефикасен срещу причинителите на гъбни болести от клас Oomycetes, Ascomycetes (без брашнести мани), Basydiomycetes (без праховитите главни) и на по-голямата част от гъбите от клас Deutheromycetes (почвени патогени) в редица култури. КОДИМУР 38 ФЛО съдържа меден оксихлорид (690,6 г/л), което води до изразено бактерицидно и бактериостатично действие.
Меденият оксихлорид има специфичен механизъм на действие, който позволява на медта да инхибира белтъчините и ензимите в клетката на патогена. Медните йони се свързват най-често с карбоксилните и сулфхидрилните групи, прониквайки в цитоплазмата и образувайки смъртоносни токсични метаболити в клетката на патогена.

 

УПОТРЕБА

Култура Патоген Момент на приложение Доза
 Лозя (винени сортове) Мана (Plasmopara viticola)

внася се във фаза ВВСН 13-83 (третите листа са отворени – зърната формират цвят)
Брой мин/макс приложения – 1-3
Интеревал между приложенията – 10 дни
240 – 400 мл продукт/дка Макс. 4 кг мед/ха/год. Само 2 приложения с високата доза

240 – 400 мл/дка
 Лозя (десертни сортове) Мана (Plasmopara viticola)

внася се във фаза ВВСН 13-83 (третите листа са отворени – зърната формират цвят)
Брой мин/макс приложения – 1-3
Интеревал между приложенията – 7
180-360 мл продукт/дка Макс. 4 кг а.в. мед/ха/год. Само 2 приложения с високата доза

180 – 360 мл/дка
 Семкови овощни видове (ябълки и круши) Струпясване (Venturia sp.),
Язвени повреди (Nectria  galligena)

внася се във фаза ВВСН 92-59 (листата започват да пожълтяват-повечето цветове с венчелистчетата оформят куха топка)
Зимно третиране. От прибиране до преди цъфтеж  
Брой мин/макс приложения – 1-3
Интеревал между приложенията – 14 дни
Макс. 4 кг а.в. мед/ха/год.
Само 2 приложения с високата доза

240 – 400 мл/дка
 Костилкови овощни видове (праскови, нектарини) Къдравост по прасковата
(Taphrina deformans)
внася се във фаза ВВСН 92-59 (започва пожълтяването на листата-повечето цветове с венчелистчета са оформени като топчици)
Зимно третиране. От прибиране до преди цъфтеж

Брой мин/макс приложения – 1-3
Интеревал между приложенията – 14
Макс. 4 кг а.в. мед/ха/год.
Само 2 приложения с високата доза

 320 – 400 мл/дка
 Домати, патладжан  Картофена мана
(Phytophthora infestans)
внася се през цялата вегетация
Брой мин/макс приложения – 1-3

Интеревал между приложенията – 10 

 240 – 320 мл/дка
 Марули и други салати  Мана
(Bremia lactucae)
внася се през цялата вегетация

Брой мин/макс приложения – 1-3
Интеревал между приложенията – 10

 200 – 320 мл/дка
 Картофи  Мана
(Phytophthora infestans)
внася се през цялата вегетация 

Брой мин/макс приложения – 1-3
Интеревал между приложенията – 10

 240 – 320 мл/дка
 Маслини  Cycloconium oleaginum 
(Spilocaea)
внася се във фаза ВВСН 10-85 1 третиране през зимата и 2 през пролетта  

Брой мин/макс приложения – 1-3
Интеревал между приложенията – 10
Макс. 4 кг а.в. мед/ха/год.
Само 2 приложения с високата доза

 320 – 400 мл/дка

 

 

 

МИНИМАЛНА УПОТРЕБА

Култура Патоген Момент на приложение Доза

Минимална употреба
Лозя (винени сортове)

Срещу Бактериални болести от род Xantomonas spp. 

внася се във фаза ВВСН 13-83 (третите листа са отворени- зърната формират цвят)
Брой мин/макс приложения – 1-3
Интеревал между приложенията – 10
Макс. 4 кг а.в. мед/ха/год.
Само 2 приложения с високата доза

240 – 400 мл/дка
Минимална употреба Лозя (десертни сортове) Срещу Бактериални болести от род Xantomonas spp.

ВВСН 13-83 (третите листа са отворени- зърната формират цвят)
Брой мин/макс приложения – 1-3
Интеревал между приложенията – 7
Макс. 4 кг а.в. мед/ха/год.
Само 2 приложения с високата доза

180 – 360 мл/дка

Минимална употреба
Семкови овощни видове (ябълки и круши)

Срещу Бактериални болести от род
Pseudomonas spp.

внася се във фаза ВВСН 92-59(листата започват да пожълтяват-повечето цветове с венчелистчетата оформят куха топка)
Зимно третиране. От прибиране до преди цъфтеж
Брой мин/макс приложения – 1-3
Интеревал между приложенията – 14
Макс. 4 кг а.в. мед/ха/год.
Само 2 приложения с високата доза

240 – 400 мл/дка

Минимална употреба
Костилкови овощни видове (праскови, нектарини)

Срещу Цитоспороза
(Leucostoma leucostoma),
Съчмянка (Coryneoum spp.)

внася се във фаза ВВСН 92-59 (започва пожълтяването на листатаповечето цветове с венчелистчета са оформени като топчици)
Зимно третиране. От прибиране до преди цъфтеж
Брой мин/макс приложения – 1-3
Интеревал между приложенията – 14
Макс. 4 кг а.в. мед/ха/год.
Само 2 приложения с високата доза

320 – 400 мл/дка

Минимална употреба
Цветя и декоративни растения

Срещу Peronospora, Septoria, Антракноза

внася се по време на цялата вегетация     
Брой мин/макс приложения – 2-3
Интеревал между приложенията – 14

 200 – 400 мл/дка
 

Минимална употреба
Маслини

Срещу Бактериални болести от род Pseudomonas  внася се във фаза ВВСН 10-85 -1 третиране през зимата и 2 през пролетта

Брой мин/макс приложения – 1-3
Интеревал между приложенията – 10
Макс. 4 кг а.в. мед/ха/год.

 320 – 400 мл/дка

*Карантинен срок :

  • лозя, картофи, марули и други салати, маслини – 15 дни
  • Костилкови овощни видове (праскови, нектарини) – 14 дни
  • Домати за преработка – 10 дни
  • Домати, патладжан – 3 дни

 

 

 

 

Category: