КЛИК КОМБИ

Продукт 38 от 101

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 300 г/л тербутилазин + 265 г/л диметенамид-П

 

ФОРМУЛАЦИЯТА: СЕ – суспо-емулсия

 

УПОТРЕБА:

Култура Неприятел Момент на приложение Доза на приложение мл / дка Работен разтвор             л вода / дка
Царевица

Плевели (едногодишни и многогодишни широколистни и някои житни плевели)

 

BBCH 01- 09 (от начало на набъбване на семето до поникване: колеоптилът пробива почвената повърхност)

200 – 280

 

20 – 40
Царевица

Плевели (едногодишни и многогодишни широколистни и някои житни плевели)

 

BBCH 11- 13 (от разтворен първи лист до 3 листа разтворени) 

 

200 – 250

 

20 – 40

 

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:
– > 95% – много добра ефикасност: обикновен щир (Amaranthus retroflexus); пача трева (Polygonum aviculare); фасулче (Polygonum convolvulus); прасковолистно пипериче (Polygonum persicaria); тученица (Portulaca oleracea); черно куче грозде (Solanum nigrum); персийско великденче (Veronica persicaria); бутрак (свиница) (Xanthium spp.); кръвно просо (Digitaria sanguinalis); диво просо (Panicum dichotomiflorum); зелена кощрява (Setaria viridis), балур от семе (Sorghum halepense);
– > 85-95% – добра ефикасност: просфорник (Abutilon theophrasti); бяла куча лобода
(Chenopodium album); татул (Datura stramonium); Solanum physalifolium;
кокошо просо (нисък дараджан) (Echinocloa crus galli)

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:

Клик Комби е широкоспектърен хербицид. Той е ефикасен за контрол на широка гама от едногодишни и многогодишни широколистни плевели. Има и добра ефикасност срещу някои едногодишни житни плевели.  

Поради начина си на действие като инхибитор на фотосинтезата, активното вещество Тербутилазин нарушава усвояването на СО2. Освен това свръх активираният хлорофил може да реагира с кислорода и да се формират радикали, които разрушават клетъчната мембрана. Засегнатите плевели загиват напълно. Първите симптоми са хлороза, некроза и увяхване на листата.

 

Диметенамид-П прониква в растенията основно през колеоптила или кълновете и контролира плевелите чрез нарушаване деленето на клетките и растежа, в резултат на действие върху мастните киселини и липидния биосинтез и инхибиране синтеза на коензим А. Резултатът е спиране на растежа и деформация на кълновете. Плевелите загиват преди или скоро след показване над почвата.

свали лист за безопасност

свали етикет