ЕРГОН ВГ

Продукт 60 от 99

СЕЛЕКТИВЕН, СИСТЕМЕН, СУЛФОНИЛУРЕЕН ХЕРБИЦИД ЗА КОНТРОЛ НА ЕДНОГОДИШНИ ШИРОКОЛИСТНИ ПЛЕВЕЛИ ПРИ ПШЕНИЦА, ЕЧЕМИК, РЪЖ И ТРИТИКАЛЕ

 Активно вещество: 68 г/кг метсулфурон-метил и 682 г/кг тифенсулфурон-метил

Култура Доза Фаза
Пшеница, тритикале и ръж 5 – 9 г/дка

 

Прилага се еднократно на сезон във фаза BBCH 13-39 (3-ти лист до флагов лист на житните култури и от котиледони до 6-ти лист на плевелите)

Зимен ечемик 5 – 6 г/дка
Пролетен ечемик 6 г/дка

 

Количество на работния разтвор – от 10 до 40 л/дка.

Техника на приложение: листно приложение с конвенционална техника за пръскане.

Повторно влизане в третираните площи: след 6 часа

Начин на действие: Ергон е силно активен хербицид от групата на сулфонилуреите, с листно и почвено действие срещу широк спектър от широколистни плевели. Механизмът на действие включва инхибирането на ензима ацетолактат синтаза (ALS), необходим за синтеза на незаменимите аминокиселини левцин, изолевцин и валин.

Комбинацията от двете активни вещества допринася за повишаване на ефикасността и разширяване спектъра на контролираните плевели.

Оптимален ефект се постига когато плевелите са в ранен етап на развитие и в активен растеж.

Препоръки при употреба:

– Ергон се прилага в дози от 5 до 9 г/дка, според стадия на развитие на културата и плевелите. Да не се прилага в доза по-висока от 9 г/дка.

– При мека пшеница и видове пшеници с висока хлебопекарна сила, дозата се намалява на 6 г/дка при варовити почви с ниско съдържание на глина.

– Ергон не трябва да се употребява при култури в стресово състояние причинено от суша, наводнение, ниски температури, нападение от неприятели или болести, хранителен или торов дефицит или други фактори затормозяващи развитието на културата.

– Не използвайте Ергон при житни култури подсяти с друга широколистна култура.

– Да се прилага върху суха растителност (когато се вдигне росата).

– Да се третира при тихо време и без вятър, за да се избегне отнасянето на хербицида върху съседни чувствителни широколистни култури (цвекло, грах, слънчоглед, рапица).

– Внимателното почистване на техниката след приложение на продукта е много важно за да се избегне увреждане на други култури при следващо ползване на пръскачката

В случай на провал на културата третирана с Ергон, на същата площ, след изораване може да се сее мека пшеница, твърда пшеница или пролетен ечемик.

– Да се изчакат 120 дни преди да се сеят или засаждат каквито и да било други култури в случай на провал на културата.

Последващи култури:

Есен, следваща култура след житната култура – зърнени култури, фуражни треви, рапица, бакла, зимен грах, угар на базата на треви, бяла детелина, алена детелина, лилава детелина, бял синап

Пролет, следваща култура след житната култура – цвекло, протеинов грах, консервен грах, слънчоглед, царевица, фасул, цикория, картофи, соя, лен, сорго

Плевелна резистентност: При употреба на хербициди от същата група последователно в няколко години на едно и също място, може да се появи резистентност при някои видове плевели, които да се разпространят и станат доминиращи. Развитието на резистентност може да се избегне като се редува приложението на хербициди с различен механизъм на действие.

Категория за употреба на ПРЗ: III-та – свободна (продуктът може да се прилага от лица, навършили 18 години).

ПРОИЗВОДИТЕЛ: Rotam Agrochemical Europe Limited

 

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ
Силно чувствителни плевели Чувствителни плевели
Врабчови чревца (Stelaria media)

Щир хибриден (Amaranthus hybridus)

Щир светъл (Amaranthus lividus)

Щир обикновен (Amaranthus retroflexus)

Огнивче обикновено (Anagallis arvensis)

Овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris)

Див морков (Daucus carota)

Бударица жълта (Galeopsis ladanum)

Бударица петниста (Galeopsis tetrahit)

Здравец насеченолистен (Geranium dissectum)

Мъртва коприва стъблообхватна (Lamium amplexicaule)

Мъртва коприва червена (Lamium purpureum)

Лайка (Matricaria chamomilla)

Коронеста лайкучка (Matricaria perforata)

Незабравка полска (Myosotis arvensis)

Дива ряпа (Raphanus raphanistrum)

Спореж обикновен (Senecio vulgaris)

Синап полски (Sinapsis arvensis)

Кострец градински (Sonchus oleraceus)

Звездица (Stellaria media)

Попова лъжичка (Thlaspi arvense)

Теменуга полска (Viola arvensis)

Полски мак (Papaver rhoeas)

Рапица – самосевки (Brassica napus)

Слънчоглед – самосевки (Helianthus annus)

 

 

Бяла лобода (Chenopodium album)

Лобода разстлана (Atriplex patula)

Куча лобода хибридна (Chenopodium hybridum)

Сладък бурен (Chenopodium polyspermum)

Струпейник (Chenopodium vulvaria)

Лепка обикновена (Galium aparine)

Паламида (Cirsium arvense)

Мента полска (Mentha arvensis)

Пача трева (Polygonum aviculare)

Фасулче (Polygonum convolvulus)

Пипериче лападоволистно (Polygonum lapathifolium)

Пипериче прасковолистно (Polygonum persicaria)

Гръцка коприва (Urtica urens)

Глушина птича (Vicia cracca)

Теменуга трицветна (Viola tricolor)

 

Умерено чувствителни плевели

Великденче посевно (Veronica agrestis)

Великденче полско (Veronica arvensis)

Великденче бръшлянолистно (Veronica hederifolia)

Великденче персийско (Veronica persica)

Великденче гладколистно (Veronica polita)

Слабо чувствителни плевели
Метличина синя полска (Centaurea cyanus)Ефект върху лепката

свали лист за безопасност

свали етикет

Сходни продукти