ДИФЕНЗОН 25 СК

Продукт 63 от 99

Активно вещество: 250 г/л дифеноконазол

Широкоспектърен системен фунгицид с отлично предпазно и лечебно действие. Поема се от листата и се придвижва акропетално в растението и има силно трансламинарно действие.

Той действа като спира формирането на ергостерол в клетките на гъбния патоген, в резултат на което развитието и растежа му се прекратяват.

Момент на приложение: от фаза начало на развитие на плода до достигане на 90% от окончателния размер на плодовете. (BBCH 71- 79).

Култура

Болест

Доза

Ябълка Струпясване (Venturia inaеqualis) 20 мл/дка

 

Производител: Sharda Exports Worldwide PVT. LTD.

свали лист за безопасност

свали етикет