ДИФЛАНИЛ

Продукт 56 от 101

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 500 г/лДифлуфеникан

формулация: СК – Суспензионен концентрат

 

РЕГИСТРИРАНА УПОТРЕБА:

Култура Контролирани плевели Момент на приложение Доза
Пшеница Едногодишни широколистни плевели До край на братене 25-37.5 мл/дка
Ечемик 25 мл/дка
Ръж 25-37.5 мл/дка

 

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:

 

ДИФЛАНИЛ СД е хербицид на основата на дифлуфеникан, активно вещество от семейството на пиридин-карбоксамиди (група HRAC F1). Той е широкоспектърен  хербицид с листно действие. Прилаган в разрешената доза, много едногодишни широколистни плевели са чувствителни към него, особено видове мъртва коприва (Lamium sp.), персийско великденче (Veronica persica), полско огнивче (Anagallis arvensis), врабчови чревца (Stellaria media), овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris), видове подрумче (Anthemis sp.), Aphanes arvensis.

Ефективността на продукта ще бъде подпомогната от лека и влажна почва и валежи след третиране.

 

 

Максимален брой приложения: 1

Количество вода: 20-40 л/дка

Техника на приложение: конвенционална наземна техника с насочено надолу пръскане.

Карантинен срок: не се изисква

Срок за повторно влизане в третираните площи – 6 часа.

 

свали лист за безопасност

свали етикет

Category: ,