ДИФЕНД ЕКСТРА

Продукт 49 от 101

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 25 г/л дифеноконазол + 25 г/л флудиоксонил

ФОРМУЛАЦИЯ: ФС – концентрирана суспензия за третиране на семена

 

 

Култура Болест Доза
пшеница, ръж, тритикале фузариоза (Fusarium graminearum, Fusarium nivale (syn. Microdochium nivale), Fusarium culmorum, Fusarium avenaceum), вджуджаваща главня (Tilletia contrаversa) и твърда (мазна) главня (Tilletia caries) 200 мл продукт/100 кг семена
ечемик, овес фузариоза (Fusarium graminearum, Fusarium poa)

 

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:

ДИФЕНД ЕКСТРА е широкоспектърен, двойно активен системен фунгицид за третиране на семена, съдържащ дифеноконазол и флудиоксонил. Двете активни вещества взаимно допълват действието си и поради това са идеални за продължителен контрол върху различни болести при житни култури, намиращи се в почвата и в семето.

Дифеноконазол е триазолов фунгицид със системно действие и широк спектър на действие. Той се абсорбира през семената и се транслоцира към кълновете и развиващите се части на растенията.

Флудиоксонил е активно вещество от групата фенилпироли, получен от естественото противогъбно съединение пиролнитрин, произвеждано от почвени бактерии от род Pseudomonas spp. Флудиоксонил е широкоспектърен фунгицид с остатъчен ефект. Той се абсорбира частично чрез семената и се транслоцира към кълновете в ограничена степен.

ДИФЕНД ЕКСТРА е предназначен основно за третиране срещу болести, предавани чрез семена, които причиняват т.нар пропадане на покълващите растения. В разрешените дози, продуктът е изключително толерантен към семената и младите растения.

ДИФЕНД ЕКСТРА е ефикасен срещу фузариоза (Fusarium spp.), която причинява загиване кълновете и младите растения. Ако продуктът се прилага при семена от зимни зърнено-житни култури, се намалява появата на фузариоза, която допринася за развитието на базични и стъблени болести през пролетта, след зимуване (Fusarium graminearum, Fusarium nivale (syn. Microdochium nivale), Fusarium culmorum, Fusarium avenaceum, т.н.).

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА

– Да се разбърка добре преди употреба.

Количество работен разтвор – 0-0,4л /100кг семена

 – ДИФЕНД ЕКСТРА е толерантен към третираните култури, когато се използва в съответствие с валидното разрешение на продукта и одобрения етикет.

– Прилагане на ДИФЕНД ЕКСТРА при покълнали, напукани или повредени семена не се препоръчва.

 

свали лист за безопасност

свали етикет

Category: ,