ДИПОЛ

Продукт 10 от 91

Хербицид за контрол на житни плевели при редица широколистни култури

Aктивно вещество: флуазифоп-П-бутил 125 г/л

Вид на формулацията:  емулсионен концентрат (ЕК)

Описание на продукта:

ДИПОЛ е селективен системен хербицид, предназначен за вегетационен контрол на житните плевели, благодарение на свойството му бързо да се абсорбира чрез листната маса. Съдържа активното вещество флуазифоп-П-бутил, спадащо към групата на арилоксифеноксипропионатите (HRAC A), чието действие се състои в нарушаване синтеза на мастните киселини чрез инхибиране на ензима ацетил CoA карбоксилаза (ACCаза).

Разрешени употреби:

При чесън, памук*, патладжан, лук, пащърнак, маслодайна рапица, аспержи, слънчоглед, марули и други салати, бобови растения, декоративни тревисти растения, декоративни дървесни растения**, картофи, краставици, захарно цвекло, соя, тютюн, моркови за контрол на едногодишни житни плевели, в доза 125 мл продукт/дка, приложен с 20-60 л вода/дка.

Момент на приложение: 1-3 лист на плевелите и след поникване на културата.

Максимален брой приложения на година:  1

Минимален интервал между приложенията:

Техника на приложение за всички употреби: пръскане

* продукцията се използва само за производство на текстил.

Карантинен срок – минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата.

 

Култура

Карантинен срок

(дни)

Чесън, лук, пащърнак, аспержи, краставици, моркови 28
Памук (единствено за текстил), декоративни тревисти и дървесни растения, тютюн Не е приложимо
Патладжан 30
Рапица, слънчоглед, бобови култури, картофи 90
Марули и други подобни 42
Захарно цвекло 56
Соя 75

 

свали лист за безопасност

свали етикет