ДИМБО 480 СЛ

Продукт 45 от 99

Активно вещество: 480 г/л дикамба

Формулация: СЛ – разтворим концентрат

 

УПОТРЕБА

Култура Контролирани плевели
Доза
Царевица Широколистни плевели до 75 мл/дка

 

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:

ДИМБО 480 СЛ е хербицид от химичната група на бензоените киселини. Действитето се изразява в нарушаване на ауксиновия обмен на веществата.

Абсорбира се бързо от листата и корените на плевелите, като инхибира клетъчното делене в чувствителните видове. Растенията закържавяват, листните им петури се стесняват, образуват се тумори по листата, стъблата и корените, водещи до загиване.

 

ДИМБО 480 СЛ – уникална формулация

Дикамба се предлага на пазара основно под формата на диметиламинова и  моноетиламинова сол. Двете соли се различават по летливостта си. Продуктите съдържащи диметиламинова киселина се изпаряват по-лесно.

ДИМБО 480 СЛ е под формата на моноетиламинова сол. В допълнение съдържа и допълнително количество прилепител. Тези две характеристики на ДИМБО 480 СЛ, спомагат:

– проникването на продукта в плевелните видове

– по-продължителното действие

– повишаването ефикасността срещу плевелите, особено при неблагоприятни атмосферни условия (висока температура, ниска атмосферна влажност)

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

За разширяване спектъра на действие, ДИМБО 480 СЛ може да се смесва с НИШИН 4 ОД / ДАИЧИ 4 ОД (40 г/л никосулфурон) или ОСОРНО СК (100 г/л мезотрион).

 

свали лист за безопасност

свали етикет

Category: