ДИКАШ 480 СЛ

Продукт 28 от 97

Активно вещество: 480 г/л дикамба

Формулация: СЛ – разтворим концентрат

 

УПОТРЕБА

Култура Контролирани плевели
Доза
Царевица Широколистни плевели 60 мл/дка

 

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:

ДИКАШ 480 СЛ е хербицид от химичната група на бензоените киселини. Действитето се изразява в нарушаване на ауксиновия обмен на веществата.

Абсорбира се бързо от листата и корените на плевелите, като инхибира клетъчното делене в чувствителните видове. Растенията закържавяват, листните им петури се стесняват, образуват се тумори по листата, стъблата и корените, водещи до загиване.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

За разширяване спектъра на действие, ДИКАШ 480 СЛ може да се смесва с НИШИН 4 ОД / ДАИЧИ 4 ОД (40 г/л никосулфурон) или ОСОРНО СК (100 г/л мезотрион).

 

 

 

 

свали лист за безопасност

свали етикет

Category: