ГОЛБЕКС ВГ

Продукт 18 от 117

СИСТЕМЕН ФУНГИЦИД ЗА БОРБА СРЕЩУ СЪЩИНСКИТЕ МАНИ В РЕДИЦА КУЛТУРИ

 

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

фосетил-алуминий – 800 г/кг

 

ФОРМУЛАЦИЯ: 

 ВГ – вододиспергируеми гранули

 

ГОЛБЕКС ВГ е ефикасен основно срещу гъбите от клас Oomycetes (Phytophthora, Peronospora, Plasmopara, Pseudoperonospora). Активното вещество фосетил-алуминий  е пълно системен фунгицид с предпазно и лечебно действие. Абсорбира се бързо от листата като се придвижва в растението както възходящо (акропетално), предпазвайки новия прираст, така и низходящо (базипетално), предпазвайки корените и стъблата. Фосетил-алуминий потиска покълването на конидиоспорите и проникването на патогена в растението, блокира растежа на мицела и спорулацията. Освен това действа и чрез активиране на естествените защитни механизми на растенията срещу болестите.

 

 

УПОТРЕБА

Култура Патоген Момент на приложение Доза
Лозя Мана (Plasmopara viticola)

внася се във фаза – от ВВСН 12-13 (вторите-третите листа са отворени)  до 28 дни преди прибиране на реколтата
Брой мин/макс приложения – 1-3
Интервал между приложенията – 10

250 г/дка
Краставици Мана (Pseudoperonospora cubensis)

внася се превантивни и лечебни третирания  след поникване, съобразено с карантинния срок Брой мин/макс приложения – 1-4
Интервал между приложенията – 10

250 г/дка
Домати Картофена мана (Phytophthora infestans)

внасят се превантивни и лечебни третирания  след поникване, съобразено с карантинния срок
Брой мин/макс приложения – 1-4
Интервал между приложенията – 10

250 г/дка
Марули Мана (Bremia lactacae)

превантивни и лечебни третирания  след поникване, съобразено с карантинния срок
Брой мин/макс приложения – 1-4
Интервал между приложенията – 10

250 г/дка
Цитрусови култури Phytophthora sp.

внася се във фаза BBCH 37- 81 (леторастите са достигнали 70% от крайната си дължина – начало на оцветяване на плода – частично, неравномерно)
Брой мин/макс приложения – 1-3
Интервал между приложенията – 10 

 600 г/дка

 

*Карантинен срок:

  • Лозя – 28 дни
  • Марули – 15 дни
  • Цитрусови култури – 14 дни
  • Домати и краставици – 3 дни

 

 

Category: