ГЛИФОХЕМ

Продукт 24 от 99

ТОТАЛЕН ЛИСТЕН СИСТЕМЕН ХЕРБИЦИД ЗА НЕСЕЛЕКТИВНА БОРБА С ЕДНОГОДИШНИ И МНОГОГОДИШНИ ЖИТНИ И ШИРОКОЛИСТНИ ПЛЕВЕЛИ

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 360 г/л Глифозат

КУЛТУРА ПЛЕВЕЛИ ДОЗА
Зърнено-житни култури Едногодишни плевели 300-600 мл/дка
Многогодишни плевели 600-1000 мл/дка
Горски насаждения Едногодишни плевели 300-600 мл/дка
Многогодишни плевели 600-1000 мл/дка
Маслини Едногодишни и многогодишни плевели 300 мл/дка
Необработваеми площи и противопожарни просеки Едногодишни и многогодишни плевели 300-100 мл/дка
Ливади и пасища (за регенериране) Едногодишни и многогодишни плевели 500-1000 мл/дка

 

свали лист за безопасност

свали етикет