ВУКСАЛ МАКРОМИКС

Продукт 33 от 117

Суспензия, съдържаща NPK в добре балансирано съотношение и с допълнително съдържание на микроелементи за общо подхранване на културите и повишаване качеството на продукцията

• Суспензия с добре балансирано съотношение на N-P-K и микроелементи за общо подобряване растежа и повишаване качеството на продукцията на всички култури;
• Предотвратява появата на хронична и остра недостатъчност на хранителни вещества в критичните моменти;
• Повишава устойчивостта на стресови условия;
• Регулира рН на работния разтвор;
• Съдържа микроелементи в хелатна форма;
• Суперхелатирането осигурява бързо усвояване на микроелементите;
• Подходящ за всички култури;
• Смесим с масово използваните пестициди.

 
Съдържание: Суспензионен тор, съдържащ NPK и микроелементи. За листно подхранване
  Общ азот (N)  P2O5 К2О B Cu Fe Mn Mo Zn
% 16 16 12 0,02 0,05 0,1 0,05 0,001 0,05
г/л 240 240 180 0,03 0,75 1,50 0,75 0,015 0,75
Катионните микроелементи (желязо, мед, манган и цинк) са в хелатна форма (EDTA).

 

 
Култури, дози и моменти на приложение
Култура: Цел и момент на приложение: Доза:
Житни култури 4 третирания между братене и изкласяване 300 – 500 мл/дка
Захарно цвекло 3 третирания от 4-ти лист до затваряне на реда 300 – 500 мл/дка 
Картофи в началото на формиране на kлубените, през 14 дневни интервали 500 мл/дка
Царевица 4 третирания от 3-ти до 11-ти лист 500 мл/дка
Памук 3 третирания от 5-ти лист до формиране на кутийките 400 – 600 мл/дка
Тютюн 4 третирания от преди цъфтеж, на интервал от 3 седмици 400 – 500 мл/дка
Трайни насаждения 5 третирания на 10 до 14 дневни интервали, започвайки малко преди цъфтеж 400 – 500 мл/дка
Зеленчуци 2-3 седмици след разсаждане, през 8-10 дневни интервали 400 – 500 мл/дка
Украсни растения 2 пъти седмично чрез пръскане или дъждуване 400 – 500 мл/дка
Ориз 3 третирания на интервали от 2 седмици, начало при височина на растенията 20 см 500 мл/дка
Люцерна 1 третиране, 10 дни след всеки откос 300 – 500 мл/дка
Дини, пъпеши 4 третирания, първо 2-3 седмици след разсаждане 300 – 400 мл/дка
Регулиране на pH За регулиране pH на работния разтвор при приложение на пестициди 50 – 100 мл/дка