ИЗОНЕТ Z

Продукт 35 от 101

 

ФЕРОМОНОВ ДИСПЕНСЕР ЗА КОНТРОЛ ЧРЕЗ МЕТОДА НА ПОЛОВА ДЕЗОРИЕНТАЦИЯ НА ПЕПЕРУДИТЕ НА ДЪРВЕСНИЦА (Zeuzera Pyrina L.) ПО ОВОЩНИ КУЛТУРИ И КАСИСОВА СТЪКЛЕНКА (Synanthedon tipuliformis) ПО КАСИС, ФРЕНСКО ГРОЗДЕ И ЦАРИГРАДСКО ГРОЗДЕ

 

СЪСТАВ И ФОРМУЛАЦИЯ

 

ИЗОНЕТ®-Z е феромонов диспенсер за контрол чрез метода на полова дезориентация на пеперудите на:

  • Дървесница (Zeuzera pyrina L.) по овощни култури
  • Касисова стъкленка (Synanthedon tipuliformis) по касис, френско и цариградстко грозде

Освобождаването на феромон във въздуха в градината дезориентира мъжките пеперуди и пречи на копулацията, в резултат на което се прекъсва биологичния цикъл на развитие на инсектите преди появата на вредящата форма.

 

Формулация:

ВП (продукт отделящ пари)

 

Активно вещество:

(E, Z) -2,13 – октадекадиенилацетат: 0,082 г/диспенсер                

(E, Z) -3,13 – октадекадиенилацетат: 0,003 г/диспенсер

 

Култура Неприятел Доза *
Овощни култури (семкови овощни, костилкови овощни, лешник) Дървесница (Zeuzera pyrina) 30  диспенсера / дка
Касис, френско и цариградско грозде Касисова стъкленка (Synanthedon tipuliformis) 30  диспенсера / дка

* Виж инструкциите относно приложението на допълнителни диспенсери за подсилване на контрола в краищата на градината.

 

Внимание !  ИЗОНЕТ®-Z  не може да се използва за контрол на Ябълкова стъкленка.

 

ИЗОНЕТ®-Z е приложим при биологично производство съгласно Регламент на комисията (ЕО) № 2007/834. Съответства на специфичните изисквания за този начин на производство.  

 

Category: ,