БИСМАРК КС

Продукт 66 от 102

Селективен хербицид за контрол на едногодишни житни и широколистни плевели при редица култури

 

Активно вещество: кломазон 55 г/л + пендиметалин 275 г/л

РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА:

Култура Доза (л/дка) Момент на приложение
Ориз (засят на сухо) 0,2 – 0,3

След сеитба преди поникване

BBCH 00-05 (начало на набъбване на семето – поява на ембрионални коренчета)

Соя 0,2 – 0,25

След сеитба преди поникване

BBCH 00-05 (сухо семе – от семето се появява първичното коренче)

Тютюн 0,25 – 0,3 Преди разсаждане
Картофи 0,15 – 0,2

След сеитба преди поникване, след загърляне

BBCH 00-10 (семе – първите листенца започват да нарастват)

Моркови 0,15 – 0,2

След сеитба преди поникване

BBCH 00-05 (семе – поява на корена от семето)

Резене 0,15 – 0,2

След сеитба преди поникване

BBCH 00-05 (семе – поява на корена от семето)  или преди разсаждане

Аспержи 0,2 – 0,3 След беритба, преди показване на новите стъбла над почвената повърхност  BBCH 49-59
Кориандър (за  семена) 0,15 – 0,2

След сеитба преди поникване

BBCH 00-05 (семе – поява на корена от семето)

Рапица 0,12 – 0,15

След сеитба преди поникване

BBCH 00-05 (семе – показване на първичния корен от ембриото)

Царевица 0,15 – 0,2

След сеитба преди поникване или рано след поникване

BBCH 00-12 (семе – разтваряне на 2-ри лист)

Памук 0,2 – 0,25

След сеитба преди поникване

BBCH 00-05 (семе – коренчето се появява от семето)

Фасул, грах, бакла 0,15 – 0,2

След сеитба преди поникване

BBCH 00-05 (семе – първичния корен излиза от семето)

Култури за семепроизводство (ориз, соя, картофи, зрял фасул, зелен фасул, грах, бакла, морков, резене, аспержи, царевица, рапица, памук, кориандър)  

Виж горепосочените дози за отделните култури.

 

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:  

БИСМАРК КС е почвен хербицид, с приложение след сеитба преди поникване, или преди разсаждане на културите. Съдържа две активни вещества с различен механизъм и спектър на действие: Кломазон проявява своята активност, като потиска синтеза на хлорофил и на каротиноиди от растенията. Абсорбира се при поникване на семената (хипокотил и епикотил) и от корените и кълновете на растенията се пренася по ксилема, нагоре към върха на растението.

Пендиметалин проявява действието си, като възпрепятства покълнването на семената и развитието на кълновете на едногодишните плевели както житни, така и широколистни.

Плевелите могат да бъдат контролирани и в ранните фази на развитие след поникването им.

 

Технологията МикроПлюс:

1. Осигурява постепенно освобождаване на активното вещество;

2. Увеличава селективността на кломазона към регистрираните култури;

3. Намалява мириса и оцветяването на пендиметалин, което осигурява по-висока безопасност за оператора и по-лесно почистване на оборудването.

ЧУВСТВИТЕЛНИ ПЛЕВЕЛИ

Житни плевели: Alopecurus sp. (лисича опашка), Echinoclhoa crus-galli (кокоше просо), Digitaria sanguinalis (кръвно просо), Panicum dichotomiflorum (диво просо),  Poa sp. (видове метлица), Setaria sp. (кощрява), Sorghum halepense (Балур),

Широколистни плевели: Abutilon theophrasti (просфорник), Datura stramonium (Татул), Galinsoga parviflora ( галинзога), Solanum nigrum (черно куче грозде), Galium aparine (Лепка), Mercurialis annua (Живолина едногодишна), Matricaria chamomilla (Лайка), Portulaca oleracea (Тученица), Polygonum persicaria (прасковолистно пипериче), Polygonum lapathifolium (Лападоволистно пипериче), Polygonum aviculare (Пача трева), Chenopodium album (бяла куча лобода), Fallopia convulvus (Фасулче), Capsela bursa-pastoris (овчарска торбичка), Senecio vulgaris (Обикновен спореж), Stellaria media (Врабчови чревца), Sonchus sp. (млечок видове), Veronica persica (персийско великденче), Malva sp. (видове слез), Anagallis arvensis (полско огнивче), Atriplex sp. (видове лобода), Euphorbia sp. (видове млечка), Fumaria officinalis (обикновен росопас), Heliotropium europaeum (европейска знойка), Lamium purpureum (червена мъртва коприва) , Myosotis sp. (видове незабравка), Papaver rhoeas (полски мак), Ranunculus sp. (видове лютиче), Urtica urens (коприва гръцка),  Stachys annua (ранилист), Thlaspi arvense (попова лъжичка), Viola tricolor (теменуга трицветна).

УМЕРЕНО ЧУВСТВИТЕЛНИ ПЛЕВЕЛИ:

Amarantus retroflexus (обикновен щир), Diplotaxis erucoides (диплотаксис)

 

Максимален брой приложения за сезон: При всички култури трябва да бъде извършено само едно третиране за сезон.

Начин на приложение: пръскане с конвенционална наземна техника

Количество работен разтвор на декар: 20 – 40 л вода/дка

Карантинен срок: 60 дни за зрял фасул, грах, бакла и зелен фасул, за останалите култури не се изисква

Указания за употреба:

За да се позволи на продукта да прояви най-добре своето хербицидно действие и селективност към посочените култури, се придържайте към следните препоръки за приложение:

Да се извърши добра подготовка на лехите по начин да може да се работи върху перфектно подравнена почва, без буци, за предпочитане влажна, като се пристъпи към поливане (около 10 мм вода), ако не завали до 7 – 10 дни от третирането, за да се позволи проникването на продукта в повърхностния слой на почвата.

Засяването да се извърши равномерно и на правилна дълбочина от поне 3-4 см, като се внимава да не останат непокрити семена;

При приложение при царевица, в ранни етапи след поникването й, третирането да се извърши до поява на 2-ри същински лист на културата.

Като се има предвид разнообразието от плевели и различните периоди на отглеждане на културите, посочени на етикета, се препоръчва БИСМАРК да се прилага като част от интегрирана програма за контрол на плевелите, включваща използването на хербициди с различен начин на действие, с цел разширяване спектъра на действие и предотвратяване появата на резистентност.

Разтворът да се изпръска равномерно, като се използват 20-50 литра вода на декар, в отсъствие на вятър и по начин да се избегнат пропуски и/или припокриване;

След приложението, оборудването, инструментите и съдовете използвани за разреждане и приложение на продукта да се измият обилно с вода и детергент.

 

Приготвяне на работния разтвор:

Разклатете добре продукта преди употреба. Напълнете резервоара на пръскачката с около 30-50% от водата предвидена за третирането и включете бъркалката. Добавете необходимото количество от продукта и след това долейте останалата вода. Продължете разбъркването и по време на приложението, до изпръскване на целия разтвор.

 

Смесимост:

При смесване с други продукти трябва да се спазва по-дългия карантинен срок. Освен това да се спазват предпазните мерки посочени за най-токсичния от продуктите. В случай че се проявят симптоми на интоксикация, да се уведоми лекаря за приготвената смес.

 

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО ПРОДУКТА МОЖЕ ИЛИ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ УПОТРЕБЯВАН:  Прилагайте продукта при отсъствие на вятър. Да не се внася чрез въздушно приложение. Да не се прилага в оранжерии.

 

СОРТОВА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ, ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ СЛЕДВАЩИТЕ КУЛТУРИ В СЕИТБООБРЪЩЕНИЕТО:

Предвид разнообразието от култури и бързото обновяване на сортовете в земеделския сектор, винаги да се прави тест за селективност преди да се пристъпи към приложение на големи площи.

При пропадане на културите, да не се засяват или разсаждат нови култури преди да са изминали 6 месеца от приложението, със следните изключения:

–  Ориз засят на сухо: в случай, че началното засяване се провали, оризът може да се презасее на третирани с продукта площи. Ако продуктът е бил смесен с други продукти да се обърне внимание на предупрежденията посочени на етикета на партниращия продукт. Да не се повтаря третирането с второ приложение на БИСМАРК.

–  На третираните почви може да бъдат засети соя, моркови, грах, зрял фасул, зелен фасул, бакла, царевица и картофи или да се разсаждат тютюн и пипер.

 

Указания отнасящи се до евентуална фитотоксичност:

Продуктът проявява действието си върху покълващи семена и кълнове, намиращи се в повърхностния слой на почвата. Поради това, за целите на селективността към посочените култури е необходимо да се спазват препоръчаните начини и дълбочина на сеитба.

При повърхностна и неравномерна на дълбочина сеитба, селективността може да бъде намалена, особено ако след третирането последват проливни дъждове.

За всички култури да се прилагат по-ниски дози при леки, пропускливи и каменисти почви.

Продуктът може да бъде фитотоксичен към култури, които не са посочени на този етикет. Поради начина си на действие, кломазон може да причини временно избледняване на третираните култури. Тези симптоми изчезват след 1-3 седмици, без каквато и да е последица върху развитието на растенията и на крайната продукция.

При картофи сорт „Агата” да се прилагат по-ниски дози, особено ако се прилага в комбинация с метрибузин.

Отвяването на продукта може да причини увреждане на околните растения.

 

Първа помощ и медицински съвети:

Обща информация: Свалете всички дрехи напоени с продукта. Симптоми на интоксикация могат да се появят дори след няколко часа; поради това е необходимо медицинско наблюдение за най-малко 48 часа след инцидент.

 

След вдишване: Осигурете чист въздух и се консултирайте с лекар от съображение за безопасност. Ако пострадалият е в безсъзнание, поставете го легнал в странично положение и в стабилна за транспортиране позиция.

След контакт с кожата: Незабавно измийте с вода и сапун и изплакнете старателно.

След контакт с очите: Изплаквайте очите, като държите клепачите отворени, на течаща вода за няколко минути.

След поглъщане: Изплакнета устата, без да поглъщате, не предизвиквайте повръщане. Незабавно се свържете с лекар.

Информация за лекаря: Пострадалият да е под медицинско наблюдение за най-малко 48 часа. Лечението е симптоматично.

 

свали лист за безопасност

свали етикет