БАУНТИ

Продукт 52 от 101

Активно вещество: тебуконазол 430 г/л

Вид на формулацията: СК – суспензионен концентрат

 

УПОТРЕБА

Култура Болест Доза
пшеница (зимна и пролетна)

брашнеста мана (Erysiphe graminis f. sp. tritici),

кафява ръжда (Puccinia recondita), жълта ръжда (Puccinia striiformis),

Septoria spp., Фузариум по класа (Fusarium graminearum)

60 мл/дка
Ечемик (зимен и пролетен)

Ленточна болест по ечемика (Helminthosporium gramineus), Брашнеста мана (Erysiphe graminis f. sp. hodrei),

Кафява, ръжда (Puccinia recondita), Жълта ръжда (Puccinia striiformis),

Листен пригор (Rhynchosporium graminicola)

60 мл/дка
Ръж (зимна и пролетна)

Листен пригор (Rhynchosporium graminicola)

 Кафява ръжда (Puccinia recondita)

60 мл/дка
Тритикале

Кафява ръжда (Puccinia recondita),

Septoria spp.

60 мл/дка
Овес (зимен и пролетен) Коронеста ръжда (Puccinia coronifera f.sp. avenae) 60 мл/дка
Кръстоцветни маслодайни * Alternaria, Cylindrosporium, Sclerotinia, Pseudocercosporella, Ограничаване на растежа на надземнитe органи 60 мл/дка

* Препоръчва се само при рапица, ряпа, ленено семе и лен

 

Начин на действие

Тебуконазолът действа върху мембраната на патогена чрез възпрепятстване биосинтеза на ергостерол чрез блокиране на процеса на деметилиране. Както и другите триазоли, тебуконазолът принадлежи към групата на инхибиторите на биосинтезата на стероли.

 

Количество вода: 20-60 л/дка

Максимален брой на приложения: житни култури – 1, рапица – 2

Карантинен срок: житни култури – 35 дни, рапица – 63 дни

 

свали лист за безопасност

свали етикет

Category: ,