ГАЛЪП СУПЕР 360

Продукт 84 от 97

ТОТАЛЕН ЛИСТЕН СИСТЕМЕН ХЕРБИЦИД ЗА НЕСЕЛЕКТИВНА БОРБА С ЕДНОГОДИШНИ И МНОГОГОДИШНИ ЖИТНИ И ШИРОКОЛИСТНИ ПЛЕВЕЛИ

АКТИВНО ВЕЩЕСТВИ: 360 г/л Глифозат

Култура Доза Момент на приложение
Лозя, овощни градини 400-1200 мл/дка Фаза изкласяване на житните и бутонизация на широколистните плевели
ж. п. линии 1200 мл/дка Фаза изкласяване на житните и бутонизация на широколистните плевели

 

Начин на действие: ГАЛЪП СУПЕР 360 притежава системно действие. Много лесно се абсорбира от растенията чрез листата и стъблата. Придвижва се от мястото на абсорбиране към кореновата система, като засяга и най-дълбоко разположените корени и коренища. Активното вещество блокира синтеза на аминокиселини в резултат засегнатите растения увяхват, пожълтяват и надземната маса некротизира. Видимите симптоми се появяват след 10-14 дни, а пълното загиване на плевелите протича за около 15-20 дни. Продуктът се разгражда от почвените микроорганизми за по-малко от месец, като не оставя остатъчни количества – няма вредно последействие за следващите в сеитбооборота култури.

Начин на приложение: За получаването на оптимален хербициден ефект при третирането плевелите трябва да са развили листна маса и да са в процес на активен растеж. Почвата не трябва да се обработва в продължение на 2 седмици след третирането, докато листната маса на плевелите не покафенее. Да се избягва приложението на ГАЛЪП СУПЕР 360 във ветровито време и през периоди на засушаване. Екстремално високи температури и дъжд, паднал до 6-8 часа след пръскането, намаляват ефикасността на продукта. Препоръчва се разход на работен разтвор 20-30 л/дка

Спектър на действие: ГАЛЪП СУПЕР 360 е вегетационен, тотален хербицид за борба с едногодишните и многогодишните житни и широколистни плевели в необработваеми площи, лозови и овощни насаждения и в стърнища.

Токсичност: ЛД50 > 5000 мг/кг телесна маса. Вреден при поглъщане. Риск от сериозни увреждания на очите.

Категория на употреба: III-та. За свободна употреба от лица над 18 години.

Карантинен срок:30 дни за лозя и овощни. За свободни площи, стърнища и ж.п. линии карантинен срок не се изисква

Производител: БАРКЛИ КЕМИКЪЛС

свали лист за безопасност

свали етикет

Сходни продукти