Базиктек SQ6

Продукт 14 от 102

БИОЛОГИЧЕН НЕМАТОЦИД, БАКТЕРИЦИД И ФУНГИЦИД

СЪСТАВ: Хитозан 6% (Poly-D глюкозамин)

Основно вещество с употреба, съгласно SANCO/12388/2013

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:
Базиктек SQ6 е частичен почвен стерилизатор, който е ефикасен срещу нематоди, гъбни и бактериални фитопатогени. 

ДОЗА:
Листно приложение: 200 – 400 мл/100 л вода;
Почвено приложение: 300-500 мл/дка;
Третиране на семена – 200 мл/100 кг семена.

Базиктек SQ6 е приложим в биологичното производство, в съответствие с Регламент (EC) 834/2007. Съответства на специфичните разпоредби за този вид производство.