БАЗИКТЕК

Продукт 4 от 101

Основно вещество с ефект на инсектицид, акарицид и фунгицид, на основата на Urtica sp.

 

Състав % тегло/обем:

1,5% (15 г/л течен екстракт от Urtica spp.)

pH=6

Концентриран екстракт, произведен от 75 г/л  свежи листа от коприва Urtica spp. (Urtica dioica и Urtica urens)

Продукт позволен за употреба в биологичното земеделие съгласно Регламент (ЕО) 834/2007.

Употреба, съгласно SANTE/11809/2016

Основно вещество. РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/419 НА КОМИСИЯТА от 9 март 2017 година за одобряване на основното вещество Urtica spp. в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита

Препоръки за употреба:

Дозата на приложение е 100-300 мл за 100 л вода. В зависимост от културата се използва количество разтвор достатъчно да осигури добро омокряне на листната маса.  

свали лист за безопасност