АМИНОПИЕЛИК 600 СЛ

Продукт 34 от 109

Селективен, системен, хормоноподобен, вегетационен хербицид

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:
600 г/л 2,4 Д аминна сол

ФОРМУЛАЦИЯ:
СЛ – разтворим концентрат

 

КУЛТУРА МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ ДОЗА
пшеница, ечемик фаза „братене“ на културата 150 – 200 мл/дка
царевица фаза 3-ти – 5-ти лист на културата 120 мл/дка

 

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:
АМИНОПИЕЛИК 600 СЛ е селективен, системен, хормоноподобен, вегетационен хербицид на основата на феноксикарбоксилова киселина, за контрол на едногодишни и многогодишни широколистни плевели при пшеница, ечемик и царевица. АМИНОПИЕЛИК 600 СЛ се усвоява бързо през листата на плевелите (до 2 часа) и видимите признаци са налице след 16-18 часа от третирането.
Пълното загиване на плевелите е в рамките на 7-8 дни. Приложението при пшеница е след залагане възела на братене до край на братене. При царевица АМИНОПИЕЛИК 600 СЛ се прилага във фаза 3-ти – 5-ти лист.

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:
АМИНОПИЕЛИК 600 СЛ нарушава ауксиновия синтез на веществата и причинява резки промени във въглехидратния и белтъчен обмен, като в резултат се потиска дишането и деленето на клетките на чувствителните плевелни видове.

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА:
АМИНОПИЕЛИК 600 СЛ е отлично решение в борбата със самосевките рапица в посевите с пшеница и ечемик. Оптимално условие за третиране с АМИНОПИЕЛИК 600 СЛ е при влажно време, без наличие на валеж в следващите 3-4 часа. Избягвайте приложение над 25°С. Оптимален момент за третиране е при
температура над 8°С.

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:
Основни икономически важни плевели, контролирани от АМИНОПИЕЛИК 600 СЛ са:
абутилон (Abutilon theophrasti), бабинец (Caucalis daucoides), бабини зъби (Tribulus terrestris), врабчово семе (Lithospermum arvebsis), глухарче (Taraxacum officinale), галинзога (Galinsoga parviflora), глушина (Vicia sp.), дива ряпа (Raphanus raphanistrum), лобода (Chenopodiun sp), лютиче (Ranunculus sp.), млечka (Euphorbia helioscopia), овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris), паламида (Cirsium arvense), попова лъжичка (Thlaspi arvense), секирче (Lathyrus sp.), синап (Sinapis arvensis), черно куче грозде (Solanum nigrum), тученица (Portulaca oleracea), звездица (Stellaria media), див мак (Papaver rhoeas) и др

свали лист за безопасност

свали етикет

 

Category: ,