АМИЛИС

Продукт 36 от 117

УПРАВЛЕНИЕ НА АЗОТА В ПОЧВАТА

СЪСТАВ:
Bacillus amyloliquefaciens – 2 щама
I4995 & I4996 (Институт Пастьор)

ФОРМА:
Суспензия от бактерии

Почвата е жива среда. Напредването на науката позволява да се идентифицират и изберат точните микроорганизми от „микрофлората и микрофауната“, допринасящи за подобрение на нейната структура и богатство. Това ни дава възможност да управляваме по-точно храненето на растенията.

АМИЛИС е иновативна технология за управление на азота в почвата. Той съдържа два специално подбрани щама бактерии, които способстват за разграждане на растителните остатъци, минерализиране на органичната материя, фиксиране на азота от атмосферата и в почвата, стимулиране на кореновото развитие. Играе ролята и на антагонист на патогенните микроорганизми в почвата.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
Прилага се чрез пръскане на почвата върху растителните остатъци в доза 50 мл/дка преди последната обработка на почвата или по време на сеитба.
Препоръчва се приложението му при минимални или нулеви обработки да бъде по време на сеитба, с внасянето на течните торове. 
Лимитиращи фактори за развитието на бактериите са светлината и почвената влага, затова се препоръчва да се прилага с достатъчно количество вода (не по-малко от 20 л/дка). Пет дни след приложението на продукта, има произведени от бактериите ауксини, които са изключително важни за развитието на кореновата система.

След седмица и азотът е достъпен за културата, който в продължение на вегетацията се равнява на минимум 2.5 кг чист азот в активно вещество на декар.