Χ ГЕЛ АМБЪР

Продукт 65 от 99

КОМПЛЕКСЕН, НАПЪЛНО ВОДОРАЗТВОРИМ ТОР, С ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА КАЛЦИЙ, В ГЕЛ ФОРМУЛАЦИЯ ОБОГАТЕН С МИКРОЕЛЕМЕНТИ В ХЕЛАТНА ФОРМА. ПОДОБРЯВА ЗДРАВИНАТА НА ПЛОДОВЕТЕ, НАМАЛЯВА РАЗПУКВАНЕТО.

Иновация за българския пазар са висококонцентрираните NPK торове под формата на гел, предлагани от фима Суммит Агро – Х Гел-Сапфир, Х Гел-Емералд, Х Гел-Рубин, Х Гел-Амбър. Те съвместяват предимствата на кристалните водоразтворими торове и на течната формулация, като се разтварят мигновено в пръскачката.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
КАЛЦИЯТ е важна част от клетъчната стена и жизнено важен елемент при храненето на растенията. Адекватното количество от калций е важно за здравината, размера и трайността на плодовете. Дефицита на калций може да причини физиологични проблеми, като „Горчиви петна“ при ябълките, опадване на цветовете при доматите и забавен растеж като цяло.

ПРЕДИМСТВА
• Подобрява здравината на плодовете
• Намалява разпукването

ПОДХОДЯЩИ ЗА ВСИЧКИ КУЛТУРИ ЗА ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ И КАПКОВО НАПОЯВАНЕ

Азот (N) Калий (K2O) Калций (CaO) Бор (B) Мед (Cu) Желязо (Fe) Манган (Mn ) Молибден (Mo) Цинк (Zn)
20% 25% 20% 0.010% 0.003% 0.084% 0.041% 0.002% 0.007%

 

 1. Предимства на използването на технология ТА S3 (Supercharged Suspo Solution)

Иновативна технология за формулиране на гелове

 • Позволява създаването на супер концентрирана формулация
 • Избягва се образуването на утайка
 • 2 години срок на съхранение

Едновременно използване на течни и твърди суровини

 • Позволява приготвянето на уникални комбинации от елементи

Запазване на гел формата при съхранение

 • Предотвратява се утаяването и влошаване качестното на продукта при съхранение
 • Увеличава стабилността на продукта и се запазва ефикасността му

Възвръщане на течната форма при разбъркване преди употреба

 • Лесно за употреба
 • Увеличава се течливостта на продукта
 1. Предимства на използването на технологията Е2DA (Enhanced Elemental Deliver y & Assimilation)
 • Активиране на макро и микро елементите по биологичен начин
 • Повишена ефикасност при пръскане
 • Увеличаване на активното усвояване на хранителните елементи с до 34%
 • Увеличаване на усвояването и използването на елементите, когато растенията са поставени при стресови условия
 • Повишена плътност на хлорофила и нива на респирация
 • Еднородна смес, без наличието на примеси
 • Едновременно освобождаване на хранителните елементи
 • Намален индекс на засоляване
 1. Бързо и едновременно разтваряне в резервоара на пръскачката
 2. Незабавно усвояване от растението
 3. Максимална концентрация на разтвора – 1 литър тор в 10 литра вода

свали лист за безопасност