През есента на 2018 г. в Аграрния университет – Пловдив стартират 2 нови магистърски курса

Новина 8 от 34

„МЕНИДЖМЪНТ НА РАСТИТЕЛНАТА ЗАЩИТА” и  „ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕЦИЗНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ“

 Инициатор и автор (съавтор) на двата магистърски курса e проф. д-р Тоньо Тонев, а съмишленици са над 20 от най-изявените преподаватели от Аграрен Университет-Пловдив. Съвместно с тези преподавателски екипи са разработени учебните планове и програми на горепосочените два магистърски курса.

    

ПОДРОБНОСТИ ЗА ДВАТА МАГИСТЪРСКИ КУРСА МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК