МИКРОСТАР НПЗ – Care

Продукт 102 от 117

Микрогранулиран тор за почвено приложение

Състав N P2O5 SO3 Zn
% 12 50 4.9 2.0

Бързото усвояване на елементите от тези култури е от изключително значение за формиране на висок добив.

Микро PZ дава възможност за това, дори при очаквани неблагоприятни условия през този период, като преовлажняване и ниски температури.

Предимства:

– фосфорът е в бързо усвояема форма (усвоява се на 100% през вегетацията на културата)

– микрогранули с размер 0,5-1,2 мм/диаметър, 98% водоразтворими

– прецизният начин на внасяне (заедно със сеитбата) създава директен контакт с нарастващите корени  – бързо усвояване на елементите

– коефицент на усвояване 100% (броят на гранулите попаднали в зоната около семето е 130, изчислено при 6000 раст/дка)

Култура Доза на приложение кг/дка Момент на приложение
слънчоглед 2-3 Заедно със сеитбата
царевица 2-3 Заедно със сеитбата
зеленчуци, картофи 3-5 Заедно с разсаждането

 

 

свали лист за безопасност

Сходни продукти