КОНКЛУД АЗТ 250 СК

Продукт 20 от 100

СИСТЕМЕН ФУНГИЦИД ЗА БОРБА С БОЛЕСТИ ПРИ ЖИТНИ И РАПИЦА

 

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 250 г/л азоксистробин

ФОРМУЛАЦИЯ: СК – суспензионен концентрат

 

УПОТРЕБА:

 

Култура Вредител Момент на приложение Доза на приложение мл / дка
Пшеница Брашнеста мана (Erysiphe graminis), ранен листен пригор (Septoria tritici), кафява ръжда (Puccinia recondita) От край на братене до изкласяване на житните култури 30-80 мл/дка
Ечемик Брашнеста мана (Erysiphe graminis) От край на братене до изкласяване на житните култури 30-80 мл/дка
Рапица Бяло гниене (Sclerotinia sclerotiorum) Поява на цветовете до край на цъфтеж 30-80 мл/дка

Максимален брой приложения: 2

Интервал между приложенията: 14-42 дни

Работен разтвор:10-25 л/дка

Препоръки при употреба:

С цел подобряване ефикасността и намаляване дозата на приложение, може да се смеси с фунгицид от групата на триазолите: Болт XL, Баунти или Тесоро 250.

свали лист за безопасност

свали етикет