АДМИРАЛ 10 ЕК

Продукт 15 от 103

СЕЛЕКТИВЕН ИНСЕКТИЦИД СРЕЩУ ОРАНЖЕРИЙНА БЕЛОКРИЛКА

 

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 100 г/л пирипроксифен

 

ФОРМУЛАЦИЯ: ЕК – емулсионен концентрат

 

УПОТРЕБА:

 

Култура Вредител Момент на приложение Доза на приложение мл / дка
Тиквички, краставици, корнишони, домати

Оранжерийна белокрилка

(Trialeurodes vaporariorum)

80 % от плодовете

са с типичен цвят на зреене

7,5 –50 мл/дка

Работен разтвор: 30-200л вода/дка

Карантинен срок: 3 дни