ФОСБЕЛ 80 ВП

Продукт 6 от 117

НАПЪЛНО СИСТЕМЕН ФУНГИЦИД ЗА БОРБА С МАНА И ФИТОФРОРНО ГНИЕНЕ

 

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:
800 г/кг – Фосетил – алуминий

ФОРМУЛАЦИЯ:
ВП – намокрим прах

 

КУЛТУРА БОРБА СРЕЩУ МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ ДОЗА
Лозя

Срещу Мана
(Plasmopara viticola)

Преди цъфтеж – след цъфтеж

75-330 г/ /дка

Ябълки и круши

Срещу Фитофторно гниене (Phytophthora spp.)

внася се 
1-во-април;
2-ро-юли;
3-то-септември-октомври
Брой мин/макс приложения – 3

200-360 г/дка
Цитрусови култури

Срещу Фитофторно гниене (Phytophthora spp.) 

внася се
1-во преди цъфтеж;
2-ро-юли;
3-то-октомври-ноември
Брой мин/макс приложения – 3

250-450 г/дка

 

 

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

ФОСБЕЛ 80 ВП е ефикасен основно срещу гъбите от клас Oomycetes (Phytophthora, Peronospora, Plasmopara, Pseudoperonospora). Активното вещество фосетил-алуминий  е пълно системен фунгицид с предпазно и лечебно действие. Абсорбира се бързо от листата като се придвижва в растението както възходящо (акропетално), предпазвайки новия прираст, така и низходящо (базипетално), предпазвайки корените и стъблата. Фосетил-алуминий потиска покълването на спорите и проникването на патогена в растението, блокира растежа на мицела и спорулацията. Освен това действа и чрез активиране на естествените защитни механизми на растенията срещу болестите.

 

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА

Третиранията трябва да започнат преди цъфтеж на културата, когато климатичните условия са благоприятни за развитие на болестта. Минималната доза да се прилага при слабо засягане от болестта. При чести и обилни валежи и висок риск от зараза, се препоръчва максималната доза в началната фаза от инкубационния период на патогена.

 

Карантинен срок: лозя – 28 дни, ябълки, круши и цитруси – 15 дни.

Максимален брой приложения: Лозя – 4 третирания, ябълки, круши, цитруси – 3 третирания.