ФЕЗАН

Продукт 9 от 109

Системен фунгицид за борба с болести при житни култури

Активно вещество: 250 г/л тебуконазол

 

 

 

 

 

 

свали лист за безопасност