УАСАН

Продукт 32 от 117

УАСАН – единственият фунгицид със съдържание на чист бромуконазол.

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: бромуконазол 300 г/л

ВИД НА ФОРМУЛАЦИЯТА: Емулсионен концентрат (ЕК)

УАСАН е фунгицид от групата на триазолите за контрол на жълта ръжда (Puccinia striiformis), кафява ръжда (Puccinia recondita), видове септориози (Septoria sp.) и брашнеста мана (Erysiphe graminis). Може също така да предпази класовете от фузариоза (Fusarium spp.) и да намали нивото на микотоксини дезоксиниваленол
(DON) в пшеничното зърно. За защита от болести по листата, се препоръчва превантивно третиране с УАСАН, преди възникване или в началото на инфекция.

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:
При зимна и пролетна пшеница за контрол на видове септориози (Septoria sp.), кафява ръжда (Puccinia recondita), жълта ръжда (Puccinia striiformis), брашнеста мана (Erysiphe graminis) и фузариоза (Fusarium spp.), в доза 100 мл продукт/дка, приложено с 9-40 л количество вода/дка.

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ: от начало на удължаване на стъблото до край на цъфтежа (ВВСН 30-69).

СПЕЦИФИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КУЛТУРИТЕ И МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
УАСАН може да се прилага при всички сортове зимна и пролетна пшеница, приложен преди началото на инфекцията, до и включително цъфтежа (най- късно до BBCH 69). Най-добър момент за третиране на заболяванията по листата е по време на удължаване на стъблото и появата на листата BBCH 30 до BBCH 39. След това, за оптимална защита на класовете и намаляване на нивата на микотоксини, УАСАН трябва да бъде прилаган от поява на класа (започвайки от ранен етап на поява) до края на цъфтежа.

свали етикет

свали лист за безопасност