ТРИМУР

Продукт 2 от 117

СИСТЕМЕН, ВЕГЕТАЦИОНЕН ХЕРБИЦИД ЗА КОНТРОЛ НА ШИРОКОЛИСТНИ ПЛЕВЕЛИ В ЖИТНИ КУЛТУРИ

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:
750 г/кг трибенурон-метил

ФОРМУЛАЦИЯ:
ВГ – вододиспергируеми гранули

 

КУЛТУРА БОРБА СРЕЩУ МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ ДОЗА
Пшеница едногодишни  широколистни плевели Внася се във фаза ВВСН 13-29 (3 листа разтворени до край на братенето)
Брой мин/макс приложения – 1
Да не се прилага след ВВСН 29
1- 2 г/дка
Eчемик едногодишни  широколистни плевели Внася се във фаза ВВСН 13-29 (3 листа разтворени до край на братенето)
Брой мин/макс приложения – 1
Да не се прилага след ВВСН 29
 1- 2 г/дка

 

 

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:
ТРИМУР е селективен вегетационен хербицид за контрол на едногодиши широколистни плевели при пшеница и ечемик.
ТРИМУР се абсорбира бързо от тъканите на плевелните растения. Растежът на чувствителните видове спира почти веднага след приложението на хербицида. Пълното загиване е в рамките на 7-21 дни, в зависимост от фазата на плевела и климатичните условия. Приложението на повърхностно активни вещества повишават ефикасността при някои плевелни видове.

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:
Активното вещество на ТРИМУР – трибенурон-метил, принадлежи към групата на сулфонилуреите. Проникнал в тъканите на плевелните растения, трибенутон-метил инхибира биосинтезата на етеричните аминокиселини валин и изолевцин. Спира клетъчното делене и растежа на плевелите, вследствие на което те загиват.

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА:
Борбата с лепка се извежда с прибавяне на прилепител СПУР. Този плевел е чувствителен в ранни фази на развитие (7-10 см). При прорастнала лепка дозата на продукта трябва да се завиши.

 

 

Category: ,