ТОМИГАН ХЛ

Продукт 43 от 117

КОМБИНИРАН ХЕРБИЦИД СЪС СИСТЕМНО ДЕЙСТВИЕ

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:
2,5 г/л флорасулам + 100 г/л флуроксипир

ФОРМУЛАЦИЯ:
СЕ – суспо-емулсия

КУЛТУРА КОНТРОЛИРАНИ ПЛЕВЕЛИ МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ ДОЗА
зимна пшеница,
зимен ечемик, пролетен ечемик,
ръж, тритикале, овес
широколистни
плевели
BBCH 21-37 (начало на братене:
видим първи брат-флагов лист
едва видим, все още свит)
100-150
мл/дка

*Дозата 100 мл/дка контролира плевелите: обикновена лепка, поветица, водно пипериче, едногодишна живолина, врабчови чревца.

Брой мин/макс приложения – 1

ТОМИГАН XL
е вегетационен хербицид за контрол на широколистни плевели за приложение при житни култури. Той съдържа две активни вещества с различен механизъм на действие – флуроксипир и флорасулам. Флорасулам принадлежи към химичната група на триазолопиримидин сулфонанилидите. Той инхибира ензима ацетолактатсинтаза (АЛС). Флуроксипир се абсорбира от корените и листата, спирайки развитието на плевелите.

свали лист за безопасност

свали етикет

Category: ,