СТАР-ТАН

Project 32 of 108

ИНОВАТИВЕН МИКРОГРАНУЛИРАН ТОР

Микрогранулиран тор NP 8.35

С ДОПЪЛНИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ НА СЯРА И ЖЕЛЯЗО

Състав %
Азот (N) 8.0

Фосфор (P2O5)

Фосфор

(водоразтворим)

35.0
31.0
Сяра (SO3) 9.0

Желязо (Fe)

Желязо

(водоразтворим)

2
1.5

 

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

ПОЧВЕНО, ПО ВРЕМЕ НА СЕИТБА/РАЗСАЖДАНЕ
Култура Доза кг/дка* Момент на приложение
Житни култури, Рапица 2.5-4 Заедно със сеитбата, локализирано в реда
Царевица, слънчоглед
Тютюн Заедно със сеитбата/разсаждането, локализирано в реда
Зеленчуци

*По-високи дози се препоръчват при наличие на неблагоприятни биотични и абиотични фактори.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Стар-Тан е микрогранулиран тор за локализирано приложение в реда по време на сеитба.

Стимулира вегетативното развитие (удължаване и делене на клетките). Високото съдържание на водоразтворим Фосфор действа положително на младите корени на растенията. Стар-Тан съдържа Желязо в комплексна форма. Това дава подкисяващ ефект на почвата в зоната на ризосферата, което спомага за разтворимостта и усвояването на Фосфора и микроелементи от културата в начални фази на развитие.

КАК РАБОТИ СТАР-ТАН:

Благодарение на балансираното съдържание на кестенови танини, Стар-Тан стимулира културата и засилва естествената й устойчивост към абиотичен и биотичен стрес. Хелатната форма на Желязото осигурява оптималното му усвояване от културата с видим ефект върху растежа, в началните етапи от развитието й.

Приложението на Стар-Тан осигурява по-бързо начално развитие, по-добро и по-мощно вкореняване, повишаване устойчивостта на културата към неблагоприятни условия и и повишава коефициента на усвояване на Азота от листно приложените торове.

РАЗФАСОВКА: 10 кг