СОЛЕЙ

Продукт 17 от 99

Системен фунгицид с предпазно и лечебно действие

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: бромуконазол 167 г/л + тебуконазол 107 г/л

ВИД НА ФОРМУЛАЦИЯТА: ЕК – емулсионен концентрат

Култура Болест Доза Момент на приложение Карантинен срок
Пшеница (твърда и мека) фузариум по класа (Fusarium spp.) 120 мл/дка от края на изкласяване до начало на цъфтеж 55 дни
кафява ръжда (Puccinia reconditа),  жълта ръжда (Puccinia striiformis) от началото на удължаване на стъблото  до начало на  цъфтеж
септориоза по класа (Septoria nodorum), септориоза по листата (Septoria tritici)

Количество на работния разтвор: 15-40 л вода/дка

Техника на приложение: пръскане с конвенционална наземна техника

Максимален брой приложения: 1 приложение за сезон

свали лист за безопасност

свали етикет