СИРТАКИ КС

Project 21 of 108

Селективен хербицид за контрол на едногодишни житни и широколистни плевели при редица култури

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 360 г/л кломазон

ФОРМУЛАЦИЯ: КС – суспензия капсули

РЕГИСТРАЦИИ НА СИРТАКИ КС:

Култура Доза/дка Момент на приложение
Картофи 25 – 30 мл/дка След сеитба преди поникване (също и след загърляне) ВВСН 01-08 (начало на покълнване: поява на кълнове /<1 мм/ – стъблата нарастват към почвената повърхност, образуват се листенца, в пазвите на които ще се развият по-късно столоните)
Ориз (засят във вода) 30 – 50 мл/дка Преди сеитба ВВСН 00
Ориз (засят във вода)

Ранни фази след поникване

ВВСН 12-14 (2 листа разтворени – 4 листа разтворени)

Ориз (засят на сухо) 30 – 50 мл/дка

След сеитба преди поникване

ВВСН 01-08 (начало на набъбване на семето – поява на колеоптила)

Ориз (засят на сухо)

Ранни фази след поникване

ВВСН 12-14 (2 листа разтворени – 4 листа  разтворени)

Соя 30 – 50 мл/дка

След сеитба преди поникване

ВВСН 01-08 (начало на набъбване на семето –хипокотилът достига повърхността на почвата, вижда се извивката на хипокотила)

Соя 30 мл/дка

Ранни фази след поникване

ВВСН 10-14 (котиледоните са напълно разтворени – разтваря се трилистник на 4-ти възел)

Тютюн 40 – 50 мл/дка След разсаждне ВВСН 11-18 (до 2-4 дни след разсаждане, с локализирано пръскане в реда)

 

Максимален брой приложения за сезон: При всички култури трябва да бъде извършено само едно третиране за сезон.

Количество работен разтвор на декар: 20 – 50 л вода/дка

Карантинен срок: не се изисква

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:

СИРТАКИ КС е почвен хербицид за приложение преди сеитба, преди поникване или след разсаждане. Активното вещество кломазон действа чрез инхибиране синтеза на хлорофил и каротеноиди в плевелните растения. Абсорбира се при поникване на семената (хипокотил и епикотил) и от корените и кълновете на растенията се пренася по ксилема, нагоре към върха на растението. Плевелите могат да бъдат контролирани и в ранните фази на развитие след поникването им.

СИРТАКИ КС е в иновативна формулация, специално разработена по технологията МикроПлюс, осигурявайки по-продължително освобождаване на активното вещество. Това го прави с подобрена селективност спрямо културата и висока ефикасност срещу плевелите.

ЧУВСТВИТЕЛНИ ПЛЕВЕЛИ

Житни плевели: Echinoclhoa crusgalli (кокоше просо), Panicum dichotomiflorum (диво просо), Setaria sp. (кощрява);

Широколистни плевели: Abutilon theophrasti (просфорник), Solanum nigrum (черно куче грозде), Portulaca oleracea (тученица); Chenopodium album (бяла куча лобода);

УМЕРЕНО ЧУВСТВИТЕЛНИ ПЛЕВЕЛИ:

Digitaria sanguinalis (кръвно просо), Amarantus retroflexus (обикновен щир).

свали информационен лист