САФРАН

Продукт 16 от 109

ИНСЕКТО – АКАРИЦИД ПРИ РЕДИЦА КУЛТУРИ

 

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 
18 г/л абамектин

 

ФОРМУЛАЦИЯ: 
ЕК – Емулсионен концентрат

 

УПОТРЕБА

Култура Неприятел Момент на приложение Доза
Царевица Обикновен паяжинообразуващ акар (Tetranichus urticae) във фаза ВВСН 30-85 (начало на удължаване на стъблото – восъчна зрелост) При нападение. От юни до септември. Брой мин/макс приложения – 1 150 мл/дка
Лози (десертни и винени сортове) Жълт паяжинообразуващ акар (Eotetranychus carpini)

във фаза ВВСН 13-85 (третите листа са отворени – омекване на зърната) От май до септември.

Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията – 7 дни

75 мл/дка
Патладжан Срещу Акари, Листоминиращи мухи (Liriomyza sp.) приложение от март до октомври
(при нападение)
Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията – 20 дни
50 – 100 мл/дка
Тиквички Срещу Акари, Листоминиращи мухи (Liriomyza sp.)  приложение от март до октомври
(при нападение)
Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията – 20 дни
50 – 100 мл/дка
Пипер Срещу Акари, Листоминиращи мухи (Liriomyza sp.)  приложение от март до октомври
(при нападение)
Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията – 20 дни
50 – 100 мл/дка
Домати Срещу Акари, Листоминиращи мухи (Liriomyza sp.)  приложение от март до октомври
(при нападение)
Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията – 20 дни
50 – 100 мл/дка
Краставици Срещу Акари, Листоминиращи мухи (Liriomyza sp.)  приложение от март до октомври
(при нападение)
Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията – 20 дни
50 – 100 мл/дка
Ягоди Акари  приложение от март до октомври(при нападение)
Брой мин/макс приложения – 3
Интервал между приложенията – 14 дни
50 – 100 мл/дка
Декоративни видове Срещу Акари, Листоминиращи мухи (Liriomyza sp.)  приложение от март до октомври(при нападение)
Брой мин/макс приложения – 3
 50 – 100 мл/дка

 

 

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Локално – системен инсектицид / акарицид, който действа чрез контакт и поглъщане. За постигане на пълния ефект на продукта, третирането трябва да се извърши съобразно климатичните условия и стадиите от развитието на неприятелите.

 

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

Механизмът на действие се различава от този на общите инсектициди, тъй като пречи на неврофизиологичните дейности и  стимулира отделянето на гама – аминомаслени киселини, която потиска нервната проводимост на членестоногите. Когато акари, нимфи и ларви на насекоми влязат в контакт с абамектин, се появяват симптоми на парализа, бездействие, липса на хранене и смърт след 2 до 4 дни. Смъртоностният ефект на абамектин е по-бавен, защото не причинява бързо дехидратация на насекомите. Продуктът има много ниски нива на остатъчни количества. Може да се прилага в резервоарна смес с други инсектициди и фунгициди, при предварително направен тест за смесимост.

 

КАРАНТИНЕН СРОК

Царевица , Лозя – 28 дни
Патладжан, Тиквички, Пипер, Домати, Краставици, Ягоди – 3 дни
Декоративни видове – карантинен срок не се налага.

 

 

свали лист за безопасност

свали етикет

 

 

 

Category: ,