НЕКСТ

Продукт 18 от 105

РАСТЕЖЕН РЕГУЛАТОР ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ПОЛЯГАНЕ ПРИ ПШЕНИЦАТА

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 250 г/л тринексапак-етил

ФОРМУЛАЦИЯ: ЕК – емулсионен концентрат

 

УПОТРЕБА:

 

Култура Момент на приложение Доза на приложение
Пшеница, Началото на удължаване на стъблото – флагов лист 50 мл/дка

Максимален брой приложения: 1

Работен разтвор: 20-40 л/дка

 

 

свали лист за безопасност

Category: ,