МУСТАНГ ФОРТЕ

Продукт 16 от 117

СИСТЕМЕН ВЕГЕТАЦИОНЕН ПРОТИВОШИРОКОЛИСТЕН ХЕРБИЦИД СРЕЩУ УПОРИТИ И РЕЗИСТЕНТНИ ПЛЕВЕЛИ В ЖИТНИ КУЛТУРИ ЗА ПРОЛЕТНО И ЕСЕННО ПРИЛОЖЕНИЕ

 

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:
5 г/л  флорасулам
10 г/л  аминопиралид
180 г/л  2,4Д естер

 

ФОРМУЛАЦИЯ:
СЕ – суспо-емулсия

 

УПОТРЕБА

Култура Контролирани плевели Момент на приложение Доза
Твърда и мека пшеница, ечемик, тритикале, ръж, спелта широколистни плевели внася се във фаза ВВСН 21-32 (начало на братене: видим първи брат – вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел) 50 мл/дка

 

 

Мустанг™ Форте е противошироколистен хербицид специално разработен за вегетационен контрол на упоритите и резистентни плевели на сулфонилурейни хербициди при житни култури.
Мустанг™ Форте е единствения на пазара за борба с широколистни плевели, съдържащ 3 активни вещества (флорасулам, аминопиралид и 2,4-D) с възможност за приложение до 2-ри стъблен възел –
BBCH 32.

Мустанг™ Форте съдържа:
Аминопиралид е активно вещество от групата на пиридин-карбоксилатите и има различен механизъм на действие от масово използваните сулфонилуреи. Той действа, като имитатор на ауксина (регулатор на растежа). Движи се системно до всички точки на плевелното растение и дерегулира метаболитните пътища, влияейки върху растежът на плевелите. Чрез този растежно-регулаторен начин на действие позволява контрол на устойчиви към ALS-инхибитор плевели.
Флорасулам е активно вещество от групата на триазолопиримидини и действа като инхибитор на ацетолактатната синтеза (ALS) в хлоропласта на растенията, където катализира верижно разклонената биосинтеза на аминокиселини. Инхибирането на ALS води до инхибиране на деленето на растителните клетки и намален растеж на растенията, което причинява загиване. Флорасулам е ефикасен срещу едногодишни и многогодишни двусемеделни плевели включително и срещу устойчиви на хормоноподобните хербициди плевели като (лепка, лайка, подрумче, див мак, дива ряпа, полски синап, видовете ралица, колендро, скърбица, паламида, самосевки слънчоглед и кориандър).
2,4 Д е активно вещество със системно действие, което нарушава ауксиновия обмен на веществата и предизвиква промени във въглехидратния и белтъчния обмен, като се потиска деленето и дишането на клетката при чувствителните плевели. (полски синап, дива ряпа, мъртва коприва, полска ралица, обикновен щир, бутрак, паламида и др.)

**При упорити и прераснали плевели или плевели с дебел восъчен слой, е препоръчително използването на прилепител СПУР.

 

ПРЕДИМСТВА:

 • При проведени опити при пшеница във фаза второ коляно при приложение на Мустанг® Форте в двойна доза не влияе върху физиологията, добива и качеството на зърното.
 • Мустанг® Форте може да бъде използван и през есента, като момента на приложение е от начало на братене: видим първи брат до втория възел е най-малко на 2 см от първия възел ВВСН 21-32.
 • За отличен резултат и икономически изгодно решение при широк спектър и най-висока ефективност дори и при трудни за контрол плевели, включително самосевка технологична рапица и слънчоглед.
 • 100% селективност за житните култури.
 • Един от най-универсалните противошироколистни хербициди.

СЕИТБООБОРОТ

Период на изчакване след приложението на продукта до засяването на следващи култури

 • При пропадане на културата: 4 седмици след третирането могат да се засяват зърнено-житни култури или царевица.
 • Следващи в сеитбооборота култури: няма ограничения при зърнено – житни култури, ливадни видове и кръстоцветни. култури.

Засяване на култури от сем. Бобови и сем. Сложноцветни може да се направи при следните ограничения:

 • 5 месеца след приложението на продукта за люцерна, радичио, салати, слънчоглед и други от сем. Сложноцветни
 • 9 месеца след приложението на продукта за останалите бобови култури и памук.

Използване на сламата от третираните култури:

 • Сламата, получена от растения третирани с продукта, може да бъде използвана за животинска постилка, храна за животни и промишлени цели.
 • Не трябва да се използва като суровина за тор

 

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ

 •  Силно чувствителни плевели → Синя метличина (Centaurea cyanus), Полски мак (Papaver rhoeas), Лайка (Matricaria chamomilla), Градински кострец (Sonchus oleraceus), Паламида до фаза розатка (Cirsium arvense), Ралица (Consolida regalis), Лепка (Galium aparine), Пипериче (Polygonum persicaria), Полско подрумче ((Anthemis arvensis), Самосевка рапица (Brassica napus), Самосевка слънчоглед (Helianthus annuus), Глушина (Vicia spp.)
 • Чувствителни плевели → Живовляк (Plantago spp.), Едногодишен ранилист (Stachys annua), Полски синап (Sinapis arvensis), Врабчови чревца (Stellaria media), Полско лютиче (Ranunculus arvensis), Стъблообхватна мъртва коприва (Lamium amplexicaule), Къклица (Agrostemma githago), Полско огнивче (Anagallis arvensis), Обикновено плюскавиче (Silene vulgaris), 
  Люцерна (Medicago sativa), Див морков (Daucus carota), Летен горицвет (Adonis aestivalis), 
  Полски кострец (Sonchus arvensis), Незабравка (Myosotis arvensis), Пача трева (Polygonum aviculare), Дива ряпа (Raphanus raphanistrum), Компасна салата (Lactuca serriola), Войничица (Descurainia sophia), Лапад (Rumex spp.), Киселец (Rumex acetosa), Обикновено киселиче (Oxalis acetosella), Овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris), Млечка (Euphorbia spp.), 
  Дребноцветна галинзога (Galinsoga parviflora)
 • Чувствителни плевели при ранна фаза → Здравец (Geranium spp.), Див пелин (Artemisia vulgaris), Полска теменуга (Viola arvensis), Червена мъртва коприва (Lamium purpureum), 
  Глухарче (Taraxacum officinale), Полска белоочица (Buglossoides arvensis), 
  Петниста бударица до 4-ти лист (Galeopsis tetrahit), Полски хвощ (Equisetum arvense)

 

 

 

Category: ,