МИМИК СК

Продукт 13 от 117

ИНСЕКТИЦИД – РЕГУЛАТОР НА РАСТЕЖА НА НАСЕКОМИТЕ (IGRs) ЗА БОРБА СРЕЩУ НЕПРИЯТЕЛИ ОТ КЛАС LEPIDOPTERA В РЕДИЦА КУЛТУРИ

 

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:
240 г/л тебуфенозид

 

ФОРМУЛАЦИЯ:
СК – суспензионен концентрат

 

УПОТРЕБА

Култура Неприятел Момент на приложение Доза
Царевица Царевичен стъблен пробивач
(Ostrinia nubilalis)
от BBCH 30 (начало на удължаване на стъблото) (при поява на неприятеля) 75 мл/дка
Праскови, Кайсии Източен плодов червей (Cydia molesta)
*Анарзия /Прасковен клонков молец/ (Anarsia lineatella)
ВВСН 51-87 (от цветните пъпки са затворени, виждат  се светлокафяви люспи до беритбена зрялост) 90 мл/дка

 

**КАРАНТИНЕН СРОК :
Царевица – 42 дни
Праскови и кайсии – 14 дни

 

МИМИК e инсектицид съдържащ тебуфенозид, използван за контрол на вредители от разред Lepidoptera (пеперуди) в царевица, праскова, кайсия. МИМИК е безопасен за нецелеви организми, включително бозайници, водни организми и полезни насекоми (опрашители). Той действа чрез нов механизъм на действие, като имитира действието на хормона на линеене при насекомите, наречен екдизон (стероиден прохормон на основния хормон на линеене при насекомите – 20-хидроксиекдизон, който се секретира от гръдните жлези). Нарушаването на нормалния цикъл на линеене не позволява на ларвите да отделят старата кутикула. Гъсениците на Lepidoptera спират да се хранят само няколко часа след третиране и след това започва преждевременно, смъртоносно линеене.

 

При проведените опити е отчетена следната ефикасност:

 • При семкови овощни видове → ябълков плодов червей (Cydia pomonella),
  Плодова корогризачка (Adoxophyes orana), Червена пъпкозавивачка (Pandemis heparana),
  Овощна листозавивачка (Archips podana), Малка лозова листозавивачка (Argyrotaenia pulchellana);
 • При лозя → шарен гроздов молец (Lobesia botrana),
  еднопоясният гроздов молец (Еupoecilia ambiguella);
 • При домат, чушки, салата и др. → памукова нощенка (Helicoverpa armigera),
  доматен миниращ молец (Tuta absoluta);
 • При ориз – оризов стъблопробивач (Chilo suppressalis);

 

ПРЕДИМСТВА

 • МИМИК СК e разработен за контрол само на ларвите на определени видове от разред Lepidoptera. Осигурява отличен контрол на ларвите на целевия неприятел и в същото време има минимално влияние върху околната среда и нецелевите организми, което го прави изключително подходящ за включване в програмите за интегрирана растителна защита. Практически не засяга пчели, други опрашители, птици, бозайници, почвени червеи, полезни членестоноги и др.
 • МИМИК СК е много устойчив на отмиване от дъжд и има дълга продължителност на действие.

 

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА

 • Да се спазва препоръчаната доза на приложение и да се осигури добро покритие на листната маса с работния разтвор.
 • Продуктът действа основно след поглъщане и приложението трябва да бъде насочено срещу най-вредоносната (гризеща) форма от развитие на неприятеля – ларвата, което ще гарантира поглъщането на продукта.
 • Повторни приложения са необходими за предпазване на новия прираст на растенията.
 • Да се прилага само с добре калибрирана техника.
 • Да не се пръска при скорост на вятъра над 16 км/ч.
 • Да не се пръска директно върху водни площи.
 • Максимален брой приложения: 1 при царевица, 2 при костилкови овощни култури.

 

 

 

 

свали лист за безопасност

 

Category: ,