МИКРОСТАР FUSION CARE

Продукт 10 от 117

МИКРОГРАНУЛИРАН ТОР ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ СЪС СВОБОДНИ АМИНОКИСЕЛИНИ, БАКТЕРИИ И МИКОРИЗНИ ГЪБИ

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Азот – амониев 11%
Фосфор (P2O5) 39%
Сяра (SO3) 7%
Манган (Mn) 0,9%
Цинк (Zn) 0,6%
Свободни аминокиселини 0,09%
 Bacillus amyloliquefaciens  2 x 105 UFC/g
 Bacillus megaterium  1 x 10UFC/g
 Streptomyces beta-vulgaris  1 x 10UFC/g
 Burkholderia sp. 1 x 105 UFC/g
Rhizophagus irregularis  

 

Допълнителното съдържание на специализирани бактерии и микоризни гъби спомага:

 • фиксацията на Азот;
 • производството на фитохормони;
 • разтворимостта на Фосфора;
 • допълнителната стимулация на кореновата система;
 • повишава се кълняемата енергия на семената;
 • подобрява се микробиалната активност в почвата;
 • устойчивостта на растенията срещу почвени патогени;

ПРЕДИМСТВА НА ТЕХНОЛОГИЯТА МИКРОСТАР

 • P- SECURE – Технология гарантираща пълбото усвояване на Фосфора при всякакъв тип почва (Ph);
 • Включен комплекс от аминокиселини, фулво и хуминови киселини за по-пълно усвояване на всички хранителни елементи;
 • Съдържание на Сяра за максимално усвояване на азот в почвата, синтеза на хлорофил и повишено съдържание напротеин при житни култури;
 • Добавка на специално масло против слепването на гранулите при влажни условия;
 • Иновативна формулация с допълнително съдържание на специализирани бактерии и микоризни гъби;

свали лист за безопасност