Микоаплай® ЕндоПрим

Продукт 11 от 117

МИКРОБИАЛЕН ТОР ЗА ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНА В НОВА ТЕЧНА ФОРМУЛАЦИЯ

 

МикоАплай ЕндоПрим е концентрирана течна формулация, съдържаща четирите най-ефикасни ендомикоризни гъби, формулирани за третиране на семена или локализирано приложение в реда.

СЪДЪРЖАНИЕ:
Rhizophagus irregularis (381 пропагули/мл)
Claroideoglomus luteum (381 пропагули/мл)
Claroideoglomus etunicatum (381 пропагули/мл)
Claroideoglomus claroideum (381 пропагули/мл)
99,75% oбщо инертни съставки (носител)

 

Култура Приложение Доза
Царевица, Слънчоглед Приложение в браздата или при третиране на семената 15 мл/дка при третиране на семената – Дозата 15 мл за количеството семена необходими за засяване на
1 дка площ

 

МикоАплай ЕндоПрим е течна формула, която съдържа живи пропагули на множество видове арбускуларни микоризни гъби, които колонизират и образуват симбиотична връзка с растенията. Микоризните гъби се разпространяват отвъд почвата заобикаляща корените на растението, за да усвояват хранителни вещества и вода. Продуктът трябва да се прилага в близост до зоната на активен растеж на корените.
Арбускуларните микоризни гъби образуват симбиотични асоциации с повечето от икономически важните земеделски култури. МикоАплай ЕндоПрим подобрява жизнеността на растенията, като повишава способността на кореновата система да абсорбира ефективно вода и хранителни вещества през целия жизнен цикъл на културата и резултатите могат да варират в зависимост от различните условия на околната среда, култури, сортове, почви и системи за отглеждане на културите.
МикоАплай ЕндоПрим съдържа 1524 пропагули на милилитър от следните четири вида ендомикоризни гъби: Rhizophagus irregularis, Claroideoglomus luteum, Claroideoglomus etunicatum,
Claroideoglomus claroideum.

 

свали лист за безопасност

Category: , ,