ЛАВАНДУ

Продукт 10 от 109
  • ЗИМНА ОБИКНОВЕНА ПШЕНИЦА
    ГРУПА ПО ЗРЕЛОСТ: СРЕДНО РАН
    УСТОЙЧИВ НА ПОЛЯГАНЕ
  • ВИСОКА УСТОЙЧИВОСТ НА БРАШНЕСТА МАНА И КАФЯВА РЪЖДА
  • ВИСОК КЛАС ХЛЕБНА ПШЕНИЦА

МОРФОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ И СТОПАНСКИ
КАЧЕСТВА

  • Осилест клас
  • Височина на стъблото – ниско
  • Зимоустойчивост – висока
  • Продуктивна братимост – висока
  • Група на качество – средна с повишена
  • Твърдост на зърното – средна до висока
  • Хектолитрова маса – 77-80 кг
  • Маса на 1000 зърна– 42-46 г
  • Брой зърна в клас – 40-45
  • Съдържание на протеин – 5 (средно)
  • Падащо число (по Хагберг) – 5 (средно)
  • Еластичност на глутена – средна