ЛАВАНДУ

Продукт 23 от 99
 • ЗИМНА ОБИКНОВЕНА ПШЕНИЦА
  ГРУПА ПО ЗРЕЛОСТ: СРЕДНО РАН
  УСТОЙЧИВ НА ПОЛЯГАНЕ
 • ВИСОКА УСТОЙЧИВОСТ НА БРАШНЕСТА МАНА И КАФЯВА РЪЖДА
 • ВИСОК КЛАС ХЛЕБНА ПШЕНИЦА

МОРФОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ И СТОПАНСКИ
КАЧЕСТВА

 • Осилест клас
 • Височина на стъблото – ниско
 • Зимоустойчивост – висока
 • Продуктивна братимост – висока
 • Група на качество – средна с повишена
 • Твърдост на зърното – средна до висока
 • Хектолитрова маса – 77-80 кг
 • Маса на 1000 зърна– 42-46 г
 • Брой зърна в клас – 40-45
 • Съдържание на протеин – 5 (средно)
 • Падащо число (по Хагберг) – 5 (средно)
 • Еластичност на глутена – средна