КОДИМУР СК

Продукт 19 от 117

КОНТАКТЕН МЕДСЪДЪРЖАЩ ФУНГИЦИД ЗА БОРБА СРЕЩУ СЪЩИНСКИТЕ МАНИ В РЕДИЦА КУЛТУРИ

 

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 

945,45 г/л меден оксихлорид (Cu – мед 520 г/л)

 

ФОРМУЛАЦИЯ: 

СК – суспензионен концентрат

 

КОДИМУР СК е контактен медсъдържащ фунгицид с предпазно действие, който е ефикасен срещу причинителите на гъбни болести от клас Oomycetes, Ascomycetes (без брашнести мани), Basydiomycetes (без праховитите главни) и на по-голямата част от гъбите от клас Deutheromycetes (почвени патогени) в редица култури. КОДИМУР СК съдържа меден оксихлорид (945,45 г/л), което води до изразено бактерицидно и бактериостатично действие.
Меденият оксихлорид има специфичен механизъм на действие, който позволява на медта да инхибира белтъчините и ензимите в клетката на патогена. Медните йони се свързват най-често с карбоксилните и сулфхидрилните групи, прониквайки в цитоплазмата и образувайки смъртоносни токсични метаболити в клетката на патогена.

 

УПОТРЕБА

Култура Патоген Момент на приложение Доза
Лозя (винени сортове) Мана (Plasmopara viticola)

 внася се във фаза BBCH 13-83 (третите листа са отворени – зърната формират цвят)
Брой мин/макс приложения – 1-3
Интервал между приложенията – 10 
Само две приложения с  високата доза.
При 3 приложения да се прилага с ниската доза. 
(Макс. 4 кг мед /ха/г.)

180 – 300 мл/дка
Лозя (десертни сортове) Мана (Plasmopara viticola)

внася се във фаза BBCH 13-83 (третите листа са отворени – зърната формират цвят)
Брой мин/макс приложения – 1-3
Интервал между приложенията – 10 
Само две приложения с високата доза.
При 3 приложения да се прилага с ниската доза. 
(Макс. 4 кг мед /ха/г.)

150 – 300 мл/дка
Семкови овощни култури (ябълка, круша) Струпясване (Venturia sp.),
Нектриален рак (Nectria galligena)

Зимно третиране. След прибиране на реколтата до преди цъфтеж
Брой мин/макс приложения – 1-3
Интервал между приложенията – 7
Само две приложения с високата доза.
При 3 приложения да се прилага с ниската доза. 
(Макс. 4 кг мед /ха/г.)

180 – 300 мл/дка
Костилкови  овощни видове  (праскова, нектарина)

Къдравост по прасковата
(Taphrina deformans)

Зимно третиране. След прибиране на реколтата до преди цъфтеж
Брой мин/макс приложения – 1-3
Интервал между приложенията – 14 
Само две приложения с високата доза.
При 3 приложения да се прилага с ниската доза. 
(Макс. 4 кг мед /ха/г)

200 – 300 мл/дка
 Домати и патладжан  Картофена мана
(Phytophthora infestans)
 от ранните стадии на развитие до 3 дни преди прибиране на реколтата

Брой мин/макс приложения – 1-3
Интервал между приложенията – 10
Домати за преработка – От ранните стадии на развитие до 10 дни преди прибиране на реколтата

 180 – 240 мл/дка
 Картофи  Мана(Phytophthora infestans) внася се във фаза – от ранните стадии на развитие до 15 дни преди прибиране на реколтата

Брой мин/макс приложения – 1-3
Интервал между приложенията – 10

 180 – 240 мл/дка
 Марули и салати  Мана (Bremia lactucae)  внася се във фаза – от ранните стадии на развитие до 15 дни преди прибиране на реколтата

Брой мин/макс приложения – 1-3
Интервал между приложенията – 10

 150 – 240 мл/дка
 Маслини  Cycloconium oleaginum  внася се във фаза BBCH 10-85 – от развитие на  листа до узряване на плода.

Едно приложение през зимата и две приложения през пролетта. 
Брой мин/макс приложения – 1-3
Интервал между приложенията – 10 
Само две приложения с високата доза.
При 3 приложения да се прилага с ниската доза. 
(Макс. 4 кг мед /ха/г.)

 240 – 300 мл/дка
 Портокали, грейпфрути  Фитофторно гниене
(Phytophthora sp.)
Зимно третиране 

Брой мин/макс приложения – 1
Интервал между приложенията – 10

 100 – 300 мл/дка

 

 

МИНИМАЛНА УПОТРЕБА

Култура Патоген Момент на приложение Доза
Минимална употреба Лозя (винени сортове)  Бактериоза (Xanthomonas sp.)

внася се във фаза BBCH 13-83 (третите листа са отворени – зърната формират цвят)
Брой мин/макс приложения – 1-3
Интервал между приложенията – 10 
Само две приложения с високата доза.
При 3 приложения да се прилага с ниската доза. 
(Макс. 4 кг мед /ха/г.)

180 – 300 мл/дка
Минимална употреба Лозя (десертни сортове) Бактериоза (Xanthomonas sp.)

внася се във фаза BBCH 13-83 (третите листа са отворени – зърната формират цвят)
Брой мин/макс приложения – 1-3
Интервал между приложенията – 10 
Само две приложения с високата доза.
При 3 приложения да се прилага с ниската доза. 
(Макс. 4 кг мед /ха/г.)

180 – 300 мл/дка

Минимална употреба
Семкови овощни култури (ябълка, круша)

Бактериоза (Pseudomonas sp.)

зимно третиране. След прибиране на реколтата до преди цъфтеж
Брой мин/макс приложения – 3
Интервал между приложенията – 7
Само две приложения с високата доза.
При 3 приложения да се прилага с ниската доза. 
(Макс. 4 кг мед /ха/г.)

180 – 300 мл/дка

Минимална употреба
Костилкови овощни видове  (праскова, нектарина)

Цитоспороза (Cytospora leucostoma)

Зимно третиране. След прибиране на реколтата до преди цъфтеж
Брой мин/макс приложения – 3
Интервал между приложенията – 14
Само две приложения с високата доза.
При 3 приложения да се прилага с ниската доза. 
(Макс. 4 кг мед /ха/г.)

200 – 300 мл/дка

Минимална употреба
Маслини

Бактериоза (Pseudomonas sp)

внася се във фаза BBCH 10-85 – от развитие на листа до узряване на плода. Едно приложение през зимата и две приложения през пролетта
Брой мин/макс приложения – 3
Интервал между приложенията – 10 
Само две приложения с високата доза.
При 3 приложения да се прилага с ниската доза. 
(Макс. 4 кг мед /ха/г.)

240 – 300 мл/дка
Минимална употреба Цветя и украсни видове

Мана (Peronospora sp.), 
септориоза (Septoria sp.), 
антракноза, (Venturia sp.)

внася се от ранните стадии на развитие до прибиране
Брой мин/макс приложения – 3
Интервал между приложенията – 14 
Само две приложения с високата доза.
При 3 приложения да се прилага с ниската доза. 
(Макс. 4 кг мед /ха/г.)

150 – 300 мл/дка

 

*Карантинен срок:

  • Лозя, картофи, марули и салати, маслини, портокали и грейпфрути – 15 дни
  • Домати за преработка – 10 дни
  • Домати и патладжани – 3 дни

Category: