КЛИК ПРО

Продукт 24 от 100

СЕЛЕКТИВЕН ХЕРБИЦИД ЗА КОНТРОЛ НА ПЛЕВЕЛИ ПРИ ЦАРЕВИЦА

 

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 50 г/л мезотрион + 326 г/л тербутилазин

ФОРМУЛАЦИЯТА: СК – СУСПЕНЗИОНЕН КОНЦЕНТРАТ

 

УПОТРЕБА:

 

Култура Вредител Момент на приложение Доза
царевица Едногодишни широколистни и някои житни плевели Преди или рано след поникване – до 8-ми лист 180-230 мл/дка

 

свали лист за безопасност

свали етикет