КЛИК ДУО

Продукт 31 от 105

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 125 г/л тербутилазин + 250 г/л пендиметалин

ВИД НА ФОРМУЛАЦИЯТА: ЗК – смесена формулация от (СК) суспензионен концентрат на тербутилазин и (КС) суспензия капсули на пендиметалин

 

 

УПОТРЕБА:

Култура Контролирани плевели Момент на приложение Доза мл / дка
Царевица житни и широколистни плевели

След сеитба и преди поникване на културата

BBCH 01-BBCH 03 (от начало на набъбването до край на набъбването на семето)

400

 

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:

Клик Дуо е селективен почвен хербицид, ефикасен за контрол на широка гама от житни и широколистни плевели.

Продуктът се прилага след сеитба на царевицата и преди поникване на плевелите. Действа на плевелите, като се абсорбира от корените и кълновете при поникването им.

Клик Дуо е комбинация от две активни вещества с различен начин на действие, което осигурява по-ефикасно хербицидно действие и по-широк спектър на контролирани плевели.

Тербутилазин действа като инхибитор на фотосинтезата и нарушава усвояването на СО2. Освен това свръх активираният хлорофил може да реагира с кислорода и да се формират радикали, които разрушават клетъчната мембрана.

Пендиметалин нарушава процеса на удължаване и делене на клетките, вследствие на което се възпрепяства нормалното развитие и растеж на корените и кълновете на плевелите.

 

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА:  

Клик Дуо се прилага след сеитба и преди поникване на културата и плевелите.

Подгответе почвата внимателно така, че да няма буци или бучки пръст. Засейте  царевицата на дълбочина от най-малко 4 см. За да успее продуктът да подейства, е необходимо да падне дъжд от поне 10-15 мм до две седмици след приложението. В противен случай да се пристъпи към еквивалентно поливане. Царевица, третирана с продукта, не може да бъде отглеждана заедно с други култури.

Да не се прилага продукта върху торфени почви, тъй като органичното вещество разгражда продукта и по този начин намалява ефективността му.

Оборски тор, който може да е бил разхвърлян преди сеитба, трябва да се смеси добре с почвата, за да не се отслаби действието на продукта; чието действие също се намалява или неутрализира при разпръскване на течен оборски тор.

 

Количество работен разтвор: 20-50 л вода/дка

 

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:

Чувствителни плевели: видове кощрява (Setaria spp.), балур от семена (Sorghum halepense), кокоше просо (Echinochloa crusgalli), видове щир (Amaranthus spp.), видове лобода (Chenopodium spp.), тученица (Portulaca oleracea), прасковолистно пипериче (Polygonum persicaria), пача трева (Polygonum aviculare), поветицовидно фасулче (Polygonum convolvulus), видове великденче (Veronica spp.), татул (Datura stramonium), черно куче грозде (Solanum nigrum), бутрак (Xanthium spp).

Умерено чувствителни плевели: просфорник (Abutilon theophrasti), млечка (Euphorbia prostrata), европейска знойка (Heliotropium europaeum), Solanum physalifolium.

 

свали лист за безопасност