ИНАЗУМА

Продукт 9 от 117

НОВ КОМБИНИРАН ИНСЕКТИЦИД БЕЗ АНАЛОГ – С БЪРЗ ИНИЦИАЛЕН ЕФЕКТ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПОСЛЕДЕЙСТВИЕ

 

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:
100 г/кг ацетамиприд
30 г/кг ламбда-цихалотрин

 

ФОРМУЛАЦИЯ:
ВГ – вододиспергируеми гранули

 

УПОТРЕБА:

Култура Неприятел Момент на приложение Доза
Пшеница (зимна) Вредна житна дървеница
(Eurygaster integriceps),
Обикновена житна пиявица
(Oulema melanopus),
Листни въшки (Aphis sp.)
BBCH 12-73 (2 листа разтворени – ранна млечна зрелост) 15 г/дка
Царевица Царевичен стъблен пробивач
(Ostrinia nubilalis),
западен царевичен коренов червей
(Diabrotica virgifera virgifera)
до BBCH 51 (начало но изметляване: наличие на метлица на върха на стъблото (не е показана от най-горните листа)) 20 г/дка
Царевица* Сив царевичен хоботник
(Tanymecus dilaticollis)
до BBCH 51 20 г/дка
Маслодайна рапица (зимна)  Рапична стъблена бълха
(Psylliodes chrysocephalus),
зелеви бълхи (Phyllotreta sp.)
ВВСН 11-19 (разтворен първи лист – 9 или повече листа оформени) 20 г/дка
Рапичен стъблен скритохоботник
(Ceutorhynchus napi),
зелев стъблен скритохоботник
(Ceuthorhynchus pallidactylus /quadridens/)
Рапичен цветояд (Meligethes aeneus)
ВВСН 30-50
(начало на нарастване на стъблото: няма междувъзлия – наличие на цветни пъпки (бутони), още обвити с листа)
20 г/дка
Маслодайна рапица (зимна)* Рапична листна оса
(Athalia rosae)
 ВВСН 11-19 (разтворен първи лист – 9 или повече листа оформени)  20 г/дка

 *Разрешен при минимална употреба

 

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

ИНАЗУМА е комбиниран инсектицид съдържащ ацетамиприд и ламбда-цихалотрин със системно, контактно и стомашно действие.
Ацетамиприд е активно вещество от групата на неоникотиноидите, което има изразено системно придвижване в растенията и се използва за борба срещу неприятели с пробивно-смучещ и гризещ устен апарат. Действа като антагонист на ацетилхолиновите рецептори, имитирайки действието на невротрансмитера ацетилхолин в нервния синапс и нарушава жизнените функции в нервната система на неприятеля.
Ламбда-цихалотрин е вещество от групата на пиретроидите и има контактно и стомашно действие с моментален инициален ефект. При попадане в организма на неприятеля (чрез трахеите или чрез храната) активното вещество преминава в нервната система и блокира ензима ацетилхолинестераза (АснЕ), при което настъпва силна възбуда, каталепсия и летален изход. Инициалният (нок-даун) ефект идва от моменталното нарушаване процесите на обмяна на (К), (Na) и (Са) йони в пресинаптичната мембрана на нервното влакно, допринасящо за отделяне и натрупване на голямо количество ацетилхолин и причинявайки силна нервна възбуда.
Комбинирането на две активни вещества с различен начин на действие осигурява ефективен контрол на неприятелите и продължително последействие.

Category: ,