ЗУУМ 11 СК

Продукт 21 от 100

НОВ СЕЛЕКТИВЕН АКАРИЦИД ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ В ШИРОК КРЪГ КУЛТУРИ

 

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 110 г/л етоксазол

 

ФОРМУЛАЦИЯ: СК – суспензионен концентрат

 

УПОТРЕБА:

 

Култура Вредител Доза Работен разтвор
Ябълки, круши, праскова, нектарина, кайсия

Обикновен паяжинообразуващ акар

(Tetranychus urticae), Червен овощен акар (Panonuchus ulmi)

25 –50 мл/дка 100 л/дка
Лозя (десертни и винени)

Обикновен паяжинообразуващ акар

(Tetranychus urticae), Червен овощен акар (Panonuchus ulmi)

12.55-25.00 мл/дка 50-100 л/дка
Домати, патладжан (оранжерийно и полско производство)

Обикновен паяжинообразуващ акар

(Tetranychus urticae)

12.55-25.00 мл/дка 50-100 л/дка
Дини, пъпеши

Обикновен паяжинообразуващ акар

(Tetranychus urticae)

30-35 мл/дка 50-150 л/дка
Ягоди (оранжерийно и полско производство)

Обикновен паяжинообразуващ акар

(Tetranychus urticae)

40-50 мл/дка 80-100 л/дка
Памук

Обикновен паяжинообразуващ акар

(Tetranychus urticae)

30-37.5 мл/дка 50-800 л/дка
Декоративни рози

Обикновен паяжинообразуващ акар

(Tetranychus urticae)

25-50 мл/дка 50-100 л/дка

 

Карантинен срок: 28 дни – ябълка, лозя, круша, 14 дни – праскова, нектарина, кайсия, 3 дни – домати, патладжан, дини, пъпеши, ягоди, 35 дни – памук