ЕФИШЪНТ N+

Project 23 of 108

ТЕЧЕН АЗОТЕН ТОР С МЕТИЛЕН УРЕЯ

Състав:

Общ Азот (N) 28%

Азот (N) общо под формата на Урея 11,5%

Азот (N) общо под формата на Метилен-урея 16,5%

Максимално съдържание на биурет: по-малко от 0,7%

 

Характеристика: Ефишънт N+ е течен азотен тор, в който 59% от Азота е под формата на Метилен урея и 41% е под формата на Урея.  Ефишънт N+ е специално формулиран за листно или почвено приложение: самостоятелно разтворен във вода или в комбинация с продукти за растителна защита. Усвоява се лесно от листата, без да причинява пригори и осигурява едновременно и бързо и продължително подхранване с азот. При комбинирано приложение с пестициди, благодарение на отличните си свойства на омокряне и прилепване, удължава продължителността на действие на пестицидите след дъжд, паднал скоро след третиране или дъждуване и намалява отвяването на изпръсквания разтвор от въздушните течения. Той е един идеален източник на Азот за повишаване на  съдържанието на протеин при житни, бобови и фуражни култури.  Прилага се при овощни култури и лозя за коригиране на азотното хранене чрез листно третиране или почвено приложение. Приложен при фертигация, Ефишънт N+ осигурява продължително, балансирано хранене и минимален риск от измиване на Азота. Листното приложение се извършва с пръскачки с дюзи осигуряващи добро опръскване на листната маса. При приготвяне на работния разтвор да се използва достатъчно количество вода за осигуряване на добро покритие с наличната техника.

Относителна плътност: 1,25 (100 л при 20оС =125 кг)

Листно приложение

Култура Доза  л/дка Момент на приложение Брой приложения
Житни 1,2 – 2,0 Начало на вретенене и/или при поява на флагов лист 1 – 2
Царевица 1,2 – 2,0 6-12 лист и/или след потъмняване свилата на кочана 1 – 2
Овощни, зеленчуци 1,0 – 2,0 Коригиране на азотното хранене през сезона 1 – 2

 

 

Капково напояване

Култура Доза  л/дка Момент на приложение Брой приложения
Зеленчуци 4,0 – 6,0 Коригиране на азотното хранене през сезона 2 – 4
Овощни 5,0 – 8,0 1
Цветя 3,0 – 4,0 3 – 4