ЕСТЮОЙЛ

Продукт 17 от 117

МИНЕРАЛНО ПАРАФИНОВО МАСЛО С ИНСЕКТИЦИДНО ДЕЙСТВИЕ В ОВОЩНИ КУЛТУРИ СРЕЩУ КАЛИФОРНИЙСКА ЩИТОНОСНА ВЪШКА

 

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

парафиново масло – 790 г/л

 

ФОРМУЛАЦИЯ: 

ЕК – емулсионен концентрат

 

ЕСТЮОЙЛ е инсектицид на база парафиново масло с доказан контрол срещу калифорнийска щитоносна въшка (Quadraspidiotus perniciosus) в костилкови и семкови овощни видове. Механизмът на действие на парафиновото масло е контактен с механично-физичен характер. При изпръскване на работният разтвор се образува фин маслен слой, който запушва трахеите на щитоносните въшки и води до асфикция и летален край.

 

УПОТРЕБА

Култура Неприятел Момент на приложение Доза
Костилкови овощни видове (кайсии, череши, праскови, нектарини и сливи) Калифорнийска щитоносна въшка
(Quadraspidiotus perniciosus), 
черничева щитоносна въшка 
(Pseudaulacaspis pentagona)
внася се преди BBCH 53 (отваряне на пъпките: люспите са отворени, виждат се светлозелени сектори)
Брой мин/макс приложения – 1
 0.375 – 1.5 л/дка
 Семкови овощни видове (ябълки, круши, дюли, китайска круша – Наши) Калифорнийска щитоносна въшка(Quadraspidiotus perniciosus) внася се преди BBCH 60 (отворени първи цветове)
Брой мин/макс приложения – 1
 0.375 – 1.5 л/дка

 

 

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА

  • Продуктът не трябва да се смесва с продукти съдържащи сяра, полисулфиди, калциев полисулфит, каптан или фолпет.
  • Продуктът да се прилага най-малко 40 дни след третиране с продукти съдържащи сяра, калциев полисулфит, каптан и фолпет.
  • При смесването с други продукти трябва да се спазва най-дългият карантинен срок.
  • Не прилагайте продукта в топли и сухи дни.
  • Максимален брой приложения на година – 1.

Category: