ЕРКОЛЕ

Продукт 93 от 117

МИКРОГРАНУЛИРАН ИНСЕКТИЦИД ЗА ЛОКАЛИЗИРАНО ПОЧВЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 0,4% ламбда-цихалотрин

ФОРМУЛАЦИЯ: Микрогранули

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

Култура Неприятел Доза кг/дка Момент на приложение
царевица, сорго, просо ларви на нощенки – Noctuidae (Agrotis spp.), бръмбари от сем. Melolonthidae (Melolontha spp.), телени червеи – Elateridae (Agriotes spp.) 1-1,5 Сеитба (ВВСН 00)
царевица, сорго, просо ларви на Западен царевичен коренов червей – Diabrotica virgifera virgifera 1,2-1,5 5-ти – 8-ми лист (ВВСН 15-18)
памук ларви на нощенки – Noctuidae (Agrotis spp.), ларви на бръмбари от сем. Melolonthidae (Melolontha spp.), телени червеи – Elateridae (Agriotes spp.), ларви на Западен царевичен коренов червей – Diabrotica virgifera virgifera 1-1,5 Сеитба (ВВСН 00)
слънчоглед 1-1,5 Сеитба (ВВСН 00)
моркови 1-1,5 Сеитба (ВВСН 00)
домати (патладжан) 1-1,5 Засаждане – 2-6 лист (ВВСН 12-16)
пипер 1-1,5 Засаждане – 2-6 лист (ВВСН 12-16)
тютюн 1-1,5 ВВСН 12-14
картофи 1-1,5 Сеитба (ВВСН 00)
краставици (тиквички) 1-1,5 Засаждане – 2-4 лист (ВВСН 12-14)
пъпеш (дини, тикви) 1-1,5 Засаждане – 2-4 лист (ВВСН 12-14)
марули и подобни 1-1,5 Засаждане – 2-6 лист (ВВСН 12-16)
видове зеле 1-1,5 Засаждане – 2-4 лист (ВВСН 12-14)
рапица 1-1,5 Сеитба (ВВСН 00)
соя 1-1,5 Сеитба (ВВСН 00)
цветя/декоративни 1-1,5 Засаждане – 2-4 лист (ВВСН 12-14)
Овощни разсадници & млади дръвчета 1-1,5 Засаждане – 2-4 лист (ВВСН 12-14)
Култури за семепроизводство Всички култури посочени по-горе със същите дози и начини на приложение

 

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:

ЕРКОЛЕ е инсектициден продукт на базата на Ламбда – Цихалотрин.

Пиретроидната молекула притежава дълготрайно действие и репелентен ефект. Биологически активна при ниски дози, действа при контакт и поглъщане, с бърз убиващ ефект за много почвени инсекти като гъсеници на нощенки (Agrotis spp.), ларви на бръмбари (Melolontha spp.), телени червеи (Agriotes spp.), западен царевичен коренов червей (Diabrotica virgifera virgifera), дългоножки (сем. Tipulidae), мухи (сем. Bibionidae) и други двукрили.

УКАЗАНИЯ ПРИ УПОТРЕБА

ЕРКОЛЕ се прилага локализирано, само в браздата на засяване или засаждане, в доза 1–1,5 кг/дка, за защита на културите от почвообитаващите инсекти.

Локализирането на продукта до семената по време на сеитбата или до корените на растенията по време на окопаването/загърлянето се извършва с помощта на апликатор, който се инсталира на сеялката или култиватора.

Царевица: прилага се локализирано по време на сеитбата в доза 1–1,5 кг/дка или по-късно с разпределение в почвата по протежение на реда, по време на окопаване (загърляне), в доза 1,2–1,5 кг/дка за оптимален контрол на ларвите на западния царевичния коренов червей (Diabrotica virgifera virgifera).

Картофи: внася се локализирано по време на сеитбата или с разпределение в почвата по протежение на реда, по време на загърлянето, в доза 1–1,5 кг/дка за оптимален контрол на телените червеи.

КАРАНТИНЕН СРОК:

Не се налага – приложението е по време на сеитба/засаждане.

Категория на употреба:

Непрофесионална. За свободна употреба от лица над 18 годишна възраст.

 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛ:

СИПКАМ-ОКСОН, Италия

свали лист за безопасност

свали етикет