ЕН-ЛИЙФ

Продукт 8 от 117

УПРАВЛЕНИЕ НА АЗОТА В РАСТЕНИЕТО

 

СЪСТАВ: 
Полезни бактерии – общо 3х10CFU/mL
Methylobacterium sp. – 2 щама: AGN12 и AGN13
Arthrobacter sp. – 1 щам


ФОРМУЛАЦИЯ
:
Суспензия от бактерии

*Продукт позволен за употреба в биологичното земеделие, съгласно Регламент на ЕС 848/2018

 

ЕН-ЛИЙФ е иновативна течна формулация, съдържаща висока концентрация азотфиксиращи бактерии, специално разработени за ЛИСТНО приложение през вегетацията на културите.
ЕН-ЛИЙФ фиксира атмосферния азот, като отдава на културните растения минимум 2.5 кг/дка активно вещество азот, а в допълнение на това стимулира производството на ауксини, цитокинини и подобрява фотосинтетичната активност.

 

Прилагането на ЕН-ЛИЙФ гарантира:

  • Фиксиране на азота от въздуха;
  • Допълнително производство на ензими, необходими за осъществяване на азотния цикъл на културата;
  • Допълнително производство на растежни хормони;
  • Ограничаване на листните патогени (антагонистични отношения);
  • Производство на ацетоин от бактериите, който допълнително стимулира естествената защита на културата.

 

Подходящи фази на приложение:

  • Житни култури – по време на удължаване на стъблото
  • Рапица – в начало на нарастване на стъблото
  • Царевица, слънчоглед – 4 – 5 лист
  •  Лозя, бобови, картофи и зеленчуци – развитие на листата
  • Овощни култури – развитие на леторастите

Количеството отделен азот от ЕН-ЛИЙФ е еквивалентно на минимум 2.5 кг.а.в/дка